Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2005

JO 10 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 2005.1

5b. Number of holdings with pasture and meadow 2005.

Område
Storleksgrupp åker

Betesmark

Slåtteräng

Skogs-bete

Fäbodbete

Alvarbete

Outnyttjad betes-mark

Ospecificerad betesmark

Totalt med betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 173

23

116

-

-

43

30

1 229

Uppsala

1 542

58

165

-

-

36

23

1 593

Södermanlands

1 307

51

65

-

-

30

13

1 347

Östergötlands

2 534

76

152

-

-

38

40

2 593

Jönköpings

3 392

129

15

-

-

35

86

3 483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 200

173

26

-

-

24

59

2 272

Kalmar

2 748

247

107

-

170

56

44

2 822

Gotlands

1 129

122

347

-

130

26

14

1 215

Blekinge

1 050

32

16

-

-

15

34

1 087

Skåne

4 808

243

79

-

-

122

79

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 315

56

30

-

-

48

43

2 383

Västra Götalands

7 654

241

153

-

-

173

245

8 055

Värmlands

1 258

66

24

6

-

30

87

1 394

Örebro

1 121

39

29

..

-

20

25

1 175

Västmanlands

916

48

10

..

-

32

21

971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 020

82

14

82

-

40

55

1 136

Gävleborgs

1 040

66

39

25

-

21

56

1 140

Västernorrlands

757

50

7

7

-

25

92

886

Jämtlands

843

76

43

89

-

28

61

976

Västerbottens

462

44

53

5

-

16

62

559

Norrbottens

346

61

16

-

-

3

72

460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 086

104

19

-

-

52

25

2 180

Götalands mellanbygder

4 671

421

429

-

276

107

62

4 874

Götalands norra slättbygder

4 023

108

129

-

-

88

51

4 162

Svealands slättbygder

5 767

201

373

..

-

154

94

5 997

Götalands skogsbygder

16 662

664

326

-

-

267

479

17 274

Mellersta Sveriges skogsbygder

3 179

150

73

11

-

73

164

3 439

Nedre Norrland

2 622

189

76

121

-

78

210

2 980

Övre Norrland

1 052

150

83

86

-

20

156

1 334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

574

110

48

75

-

14

81

757

Stödområde 2a

1 239

109

65

79

-

31

133

1 464

Stödområde 2b

1 173

73

25

22

-

34

108

1 341

Stödområde 3

1 322

92

32

37

-

31

102

1 482

Stödområde 4a

1 704

89

31

6

-

53

79

1 842

Stödområde 4b

351

5

3

-

-

11

9

370

Stödområde 5a

9 617

520

211

-

47

129

318

10 006

Stödområde 5b

9 153

432

432

..

92

178

203

9 506

Stödområde 5c

3 221

92

184

-

53

68

43

3 305

Stödområde 5m

1 166

80

162

-

91

23

10

1 251

Övriga riket

11 518

398

337

..

-

268

155

11 933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

5 383

421

140

27

12

61

712

6 321

5,1- 10,0

6 411

367

173

39

13

126

337

6 946

10,1- 20,0

7 200

344

238

43

27

183

87

7 503

20,1- 30,0

4 271

176

162

28

23

104

20

4 383

30,1- 50,0

5 427

219

242

33

45

117

19

5 523

50,1- 100,0

6 298

261

330

35

95

144

20

6 389

Över 100,0

4 136

182

218

12

61

99

46

4 197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

39 126

1 970

1 503

217

276

834

1 241

41 262

2004

36 124

1 619

1 756

171

252

4 262

1 481

39 324

2003

35 008

1 589

1 639

160

231

3 042

5 292

41 658

2002

35 419

1 572

1 717

158

232

2 460

3 437

40 137

2001

..

..

..

..

..

..

..

..


1) För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.