Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2005

JO 10 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2005. Hektar

2a. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2005. Hectare

Område
Storleksgrupp åker

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Grönfoder1

 

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

940

-

-

383

30 920

105

Uppsala

2 983

-

..

1 461

36 288

458

Södermanlands

2 204

..

-

573

39 473

813

Östergötlands

5 461

..

-

1 663

59 765

2 029

Jönköpings

96

-

-

2 100

64 268

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

14

-

-

757

36 808

9

Kalmar

1 006

-

703

2 095

65 757

50

Gotlands

1 276

..

-

1 605

37 223

25

Blekinge

66

-

-

345

14 377

..

Skåne

4 333

5 979

-

5 981

95 653

4 394

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 331

538

-

2 377

43 533

460

Västra Götalands

7 682

2 348

-

7 924

163 811

2 163

Värmlands

713

-

-

1 415

58 832

558

Örebro

1 034

-

-

675

30 569

595

Västmanlands

1 659

-

-

517

25 556

980

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

343

..

-

620

32 686

64

Gävleborgs

138

..

-

1 911

41 114

33

Västernorrlands

5

-

-

2 043

39 785

44

Jämtlands

..

-

-

2 323

35 757

25

Västerbottens

-

-

-

2 123

48 395

19

Norrbottens

-

-

-

736

26 724

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 590

5 572

-

3 046

42 232

3 770

Götalands mellanbygder

3 947

631

703

6 047

116 306

892

Götalands norra slättbygder

11 683

2 346

-

5 207

93 689

3 860

Svealands slättbygder

9 426

..

..

3 788

169 556

3 275

Götalands skogsbygder

1 524

316

-

9 933

307 375

554

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 084

3

-

2 304

101 424

393

Nedre Norrland

31

..

-

6 053

114 979

79

Övre Norrland

..

-

-

3 250

81 732

24

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

2

-

-

1 262

22 925

4

Stödområde 2a

..

-

-

4 019

90 622

65

Stödområde 2b

15

-

-

3 474

58 743

29

Stödområde 3

33

..

-

1 075

45 807

68

Stödområde 4a

564

..

-

1 326

66 879

291

Stödområde 4b

641

-

-

513

16 892

372

Stödområde 5a

244

-

..

4 756

160 838

41

Stödområde 5b

1 702

141

173

6 942

190 962

453

Stödområde 5c

716

..

..

1 880

74 676

88

Stödområde 5m

1 788

..

504

1 422

33 709

110

Övriga riket

25 578

8 723

..

12 958

265 242

11 327

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

42

3

-

253

36 736

85

5,1- 10,0

174

10

-

780

72 457

130

10,1- 20,0

714

55

4

2 335

122 419

160

20,1- 30,0

936

137

18

2 577

96 282

142

30,1- 50,0

1 822

476

88

4 883

158 764

498

50,1- 100,0

6 320

1 594

156

11 885

268 673

1 826

Över 100,0

21 276

6 599

441

16 915

271 963

10 006

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

31 285

8 874

707

39 628

1 027 294

12 847

2004

33 116

9 318

767

35 715

934 771

12 329

2003

28 942

9 121

767

31 748

933 280

12 306

2002

31 959

8 909

717

32 387

941 023

12 439

2001

29 928

8 862

756

26 416

929 627

10 282


1)    Inkl. majs.