Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2005

JO 10 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2005.1

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder 2005.

Område
Storleksgrupp åker

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Grönfoder2

 

Slåtter- och betesvall

 

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

75

-

-

62

1 702

13

Uppsala

258

-

..

134

2 147

31

Södermanlands

168

..

-

86

1 806

42

Östergötlands

421

..

-

219

3 066

129

Jönköpings

20

-

-

479

3 760

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

10

-

-

204

2 528

6

Kalmar

109

-

70

301

3 189

7

Gotlands

178

..

-

224

1 528

5

Blekinge

14

-

-

79

1 257

..

Skåne

356

367

-

832

7 742

263

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

168

44

-

303

3 199

33

Västra Götalands

658

159

-

933

11 711

138

Värmlands

61

-

-

193

3 416

44

Örebro

109

-

-

94

2 065

44

Västmanlands

156

-

-

52

1 729

60

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

37

..

-

152

2 046

12

Gävleborgs

31

..

-

315

2 451

12

Västernorrlands

..

-

-

421

2 238

16

Jämtlands

5

-

-

433

1 900

4

Västerbottens

-

-

-

331

2 498

7

Norrbottens

-

-

-

153

1 302

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

333

350

-

356

4 226

231

Götalands mellanbygder

420

43

70

773

6 432

64

Götalands norra slättbygder

922

158

-

478

6 192

227

Svealands slättbygder

793

..

..

422

9 442

213

Götalands skogsbygder

226

22

-

1 927

20 448

66

Mellersta Sveriges skogsbygder

128

3

-

369

6 664

44

Nedre Norrland

20

..

-

1 129

6 359

25

Övre Norrland

..

-

-

587

4 315

12

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

4

-

-

296

1 760

4

Stödområde 2a

..

-

-

692

4 387

15

Stödområde 2b

9

-

-

630

3 205

16

Stödområde 3

14

..

-

223

3 027

15

Stödområde 4a

73

..

-

213

4 209

29

Stödområde 4b

48

-

-

47

853

24

Stödområde 5a

49

-

..

1 077

11 288

17

Stödområde 5b

276

11

19

1 048

11 970

60

Stödområde 5c

101

..

..

290

4 063

14

Stödområde 5m

215

..

48

189

1 834

13

Övriga riket

2 056

561

..

1 402

18 829

667

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

25

1

-

206

11 377

40

5,1- 10,0

66

3

-

486

11 721

35

10,1- 20,0

194

7

1

936

11 762

36

20,1- 30,0

192

14

5

726

6 273

33

30,1- 50,0

321

48

17

1 052

7 495

65

50,1- 100,0

792

141

25

1 546

8 369

186

Över 100,0

1 242

362

23

1 020

5 482

472

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

2 832

576

71

5 972

62 479

867

2004

3 158

598

71

5 671

52 212

771

2003

3 022

591

76

5 471

51 719

814

2002

3 402

554

79

5 585

52 773

817

2001

3 415

581

91

4 955

53 701

765


1)      För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

2)      Inkl. majs.