Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2005

JO 10 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2005. Hektar

3a. Areas under potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2005. Hectare

Område
Storleksgrupp åker

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

 

Vårrybs

 

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

114

-

-

555

2 865

243

210

3 872

463

Uppsala

237

1

..

370

5 532

338

477

6 717

956

Södermanlands

108

-

..

586

3 662

258

553

5 059

827

Östergötlands

1 791

24

-

5 584

2 736

51

344

8 715

4 296

Jönköpings

300

-

-

162

59

..

-

228

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

129

22

-

..

29

..

38

92

..

Kalmar

526

761

1 444

1 609

214

-

162

1 984

116

Gotlands

775

-

2 808

1 206

905

..

123

2 241

76

Blekinge

117

2 729

918

169

179

-

..

376

-

Skåne

7 193

4 686

43 287

16 164

3 442

129

..

19 755

588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 902

18

709

788

918

..

218

1 943

89

Västra Götalands

3 539

118

-

7 472

9 397

65

1 798

18 733

1 704

Värmlands

616

..

-

17

760

112

1 300

2 188

..

Örebro

793

-

-

225

3 082

99

490

3 896

291

Västmanlands

142

-

-

55

4 680

127

555

5 416

434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

872

..

-

..

109

-

545

659

6

Gävleborgs

360

..

-

..

..

..

253

270

6

Västernorrlands

229

-

-

..

..

-

-

4

..

Jämtlands

178

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

495

1

-

..

..

-

-

1

-

Norrbottens

666

-

-

-

..

-

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6 673

790

35 866

13 258

2 962

114

148

16 482

474

Götalands mellanbygder

4 417

6 841

12 940

6 236

2 032

..

150

8 427

359

Götalands norra slättbygder

4 632

142

-

12 367

10 205

83

1 630

24 285

5 598

Svealands slättbygder

1 653

11

..

1 807

20 233

1 173

3 228

26 440

2 922

Götalands skogsbygder

1 404

587

360

1 066

2 133

71

696

3 966

115

Mellersta Sveriges skogsbygder

935

-

-

261

1 011

..

1 208

2 491

384

Nedre Norrland

1 185

..

-

..

..

-

52

56

..

Övre Norrland

1 182

1

-

..

0

-

..

4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

248

..

-

-

..

-

-

..

-

Stödområde 2a

1 076

..

-

..

..

-

..

6

-

Stödområde 2b

452

-

-

..

..

-

5

7

..

Stödområde 3

655

..

-

-

..

-

200

207

..

Stödområde 4a

655

-

-

9

211

..

1 304

1 549

13

Stödområde 4b

394

..

-

16

688

94

702

1 500

 

Stödområde 5a

331

111

32

178

474

..

295

948

48

Stödområde 5b

1 477

63

667

888

2 767

106

688

4 449

266

Stödområde 5c

227

563

101

412

959

119

382

1 871

95

Stödområde 5m

799

164

2 970

1 202

1 456

..

194

2 880

136

Övriga riket

15 766

7 460

45 413

32 290

32 013

1 088

3 344

68 735

9 291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

134

7

14

21

32

-

8

60

5

5,1- 10,0

345

26

125

109

146

10

46

310

32

10,1- 20,0

1 122

151

1 007

378

606

30

266

1 280

203

20,1- 30,0

1 033

277

1 446

721

951

9

346

2 026

69

30,1- 50,0

2 180

932

4 338

1 951

2 603

109

789

5 451

404

50,1- 100,0

4 954

2 147

11 136

6 151

8 008

195

1 710

16 064

1 349

Över 100,0

12 315

4 833

31 116

25 667

26 232

1 109

3 952

56 960

7 792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

22 081

8 372

49 182

34 997

38 578

1 460

7 116

82 152

9 854

2004

23 015

8 656

47 625

37 496

36 715

1 244

8 343

83 798

5 764

2003

21 923

8 617

50 100

23 352

26 670

817

7 734

58 574

3 727

2002

23 142

8 589

54 820

31 219

21 943

1 899

12 408

67 469

3 191

2001

23 776

8 460

54 834

19 900

13 591

857

10 425

44 774

4 437