Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2005

JO 10 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2005.1

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2005.

Område
Storleksgrupp åker

Matpotatis

 

 

Potatis för stärkelse

 

Sockerbetor

 

Höstraps

 

 

Vårraps

 

 

Höstrybs

 

 

Vårrybs

 

 

Totalt med raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

108

-

-

37

144

23

20

192

16

Uppsala

128

3

..

35

312

41

43

397

52

Södermanlands

84

-

..

33

186

20

42

260

35

Östergötlands

208

4

-

389

217

10

34

604

245

Jönköpings

284

-

-

18

10

..

-

27

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

165

4

-

..

4

..

3

9

..

Kalmar

197

64

103

129

33

-

9

162

12

Gotlands

108

-

275

134

116

..

18

229

9

Blekinge

139

212

119

24

22

-

..

44

-

Skåne

779

341

2 859

1 039

266

7

..

1 247

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

380

3

162

76

107

..

27

205

9

Västra Götalands

888

12

-

575

719

10

172

1 329

100

Värmlands

140

..

-

4

47

7

72

127

..

Örebro

182

-

-

24

209

13

42

273

25

Västmanlands

64

-

-

8

265

8

48

320

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

229

..

-

..

8

-

53

60

3

Gävleborgs

228

..

-

..

..

..

30

32

4

Västernorrlands

324

-

-

..

..

-

-

3

..

Jämtlands

213

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

201

3

-

..

..

-

-

3

-

Norrbottens

108

-

-

-

..

-

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

716

102

2 296

849

232

7

19

1 054

27

Götalands mellanbygder

651

474

1 257

519

234

..

19

710

29

Götalands norra slättbygder

479

14

-

915

796

13

157

1 703

329

Svealands slättbygder

517

4

..

141

1 136

111

238

1 513

149

Götalands skogsbygder

1 267

68

54

107

212

10

61

371

14

Mellersta Sveriges skogsbygder

377

-

-

16

70

..

116

197

26

Nedre Norrland

811

..

-

..

..

-

8

11

..

Övre Norrland

358

3

-

..

3

-

..

6

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

181

..

-

-

..

-

-

..

-

Stödområde 2a

367

..

-

..

..

-

..

5

-

Stödområde 2b

443

-

-

..

..

-

3

5

..

Stödområde 3

231

..

-

-

..

-

17

19

..

Stödområde 4a

232

-

-

3

17

..

115

132

8

Stödområde 4b

46

..

-

3

39

6

32

78

-

Stödområde 5a

811

20

5

17

44

..

20

78

7

Stödområde 5b

709

13

94

123

250

22

73

439

29

Stödområde 5c

163

60

21

45

93

12

39

176

7

Stödområde 5m

137

19

269

125

131

..

20

250

11

Övriga riket

1 875

545

3 149

2 223

2 111

100

301

4 381

510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

352

5

8

11

18

-

3

32

3

5,1- 10,0

639

13

52

31

36

3

11

80

10

10,1- 20,0

983

44

285

91

117

7

42

256

34

20,1- 30,0

573

58

311

132

160

3

60

352

13

30,1- 50,0

794

128

664

321

356

18

106

767

53

50,1- 100,0

960

186

1 068

695

781

34

181

1 587

118

Över 100,0

848

211

1 132

1 249

1 198

80

213

2 443

338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

5 149

645

3 520

2 530

2 666

145

616

5 517

569

2004

5 147

700

3 629

2 719

2 568

136

755

5 752

422

2003

5 306

669

3 829

1 963

2 009

107

751

4 511

328

2002

5 671

716

4 072

2 470

1 761

195

1 094

5 143

330

2001

5 842

738

4 213

1 763

1 224

107

982

3 873

510


1) För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.