Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2005

JO 10 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Areal träda m.m. samt total åkermark 2005. Hektar

4a. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land 2005. Hectare

Område
Storleksgrupp åker

 

Energiskog

 

 

Trädgårdsväxter1

 

Andra växtslag

 

Träda

 

 

Outnyttjad åkermark

Ospecificerad åkermark2

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

642

227

222

16 288

153

532

86 404

Uppsala

2 048

133

576

23 393

42

1 419

151 229

Södermanlands

1 864

384

343

23 124

106

305

128 877

Östergötlands

1 298

633

219

30 148

49

1 382

206 637

Jönköpings

..

162

20

5 244

52

1 157

91 535

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

24

45

11

3 141

31

653

50 863

Kalmar

117

909

43

11 122

35

1 166

126 256

Gotlands

20

779

126

7 056

12

507

86 730

Blekinge

..

754

14

2 653

22

305

32 514

Skåne

2 468

6 398

750

32 226

393

4 668

459 260

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

92

585

64

10 691

180

1 644

115 196

Västra Götalands

843

1 094

1 060

66 088

155

4 322

479 216

Värmlands

290

176

556

15 784

56

2 096

112 445

Örebro

2 101

244

144

17 869

69

1 293

107 930

Västmanlands

1 360

74

486

26 112

79

1 371

125 274

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

328

189

196

7 770

45

1 430

63 241

Gävleborgs

68

54

127

6 337

94

1 182

70 503

Västernorrlands

19

77

38

3 617

39

1 680

53 166

Jämtlands

..

132

30

1 845

45

931

43 809

Västerbottens

76

46

54

8 224

59

1 535

73 571

Norrbottens

..

282

16

2 576

52

1 976

38 403

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 115

3 807

612

24 022

364

3 470

338 284

Götalands mellanbygder

1 194

5 052

310

26 864

163

3 021

323 369

Götalands norra slättbygder

1 648

1 328

1 082

64 977

77

3 424

450 857

Svealands slättbygder

7 928

1 158

1 831

109 392

413

4 712

621 116

Götalands skogsbygder

764

1 076

272

45 163

317

5 440

490 541

Mellersta Sveriges skogs-bygder

920

364

786

30 081

158

3 808

197 983

Nedre Norrland

51

264

121

9 738

158

3 943

161 303

Övre Norrland

79

328

79

11 072

117

3 737

119 604

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

..

113

15

1 668

32

1 541

28 692

Stödområde 2a

76

273

81

11 441

124

3 118

130 043

Stödområde 2b

33

189

66

4 979

88

2 072

81 772

Stödområde 3

24

40

455

6 188

44

2 037

73 634

Stödområde 4a

583

229

392

18 462

110

2 267

124 804

Stödområde 4b

220

128

45

7 460

31

193

45 655

Stödområde 5a

61

258

168

13 648

121

3 195

218 513

Stödområde 5b

779

866

323

45 232

233

3 749

361 702

Stödområde 5c

731

495

105

23 414

82

974

147 765

Stödområde 5m

408

997

102

13 645

43

357

99 232

Övriga riket

10 782

9 789

3 341

175 172

862

12 052

1 391 245

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

88

296

154

3 587

59

6 379

50 637

5,1- 10,0

263

582

267

9 887

125

5 643

102 723

10,1- 20,0

848

1 024

447

23 897

285

3 240

204 004

20,1- 30,0

944

1 075

370

25 228

135

1 260

186 590

30,1- 50,0

1 723

1 299

606

49 480

210

1 323

346 159

50,1- 100,0

2 367

2 694

1 138

83 043

467

1 899

671 052

Över 100,0

7 466

6 406

2 111

126 186

488

11 811

1 141 892

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

13 700

13 376

5 094

321 309

1 769

31 555

2 703 057

2005

14 113

11 504

1 930

268 223

13 885

30 442

2 660 643

2003

14 306

10 437

1 893

275 644

11 936

41 374

2 668 586

2002

14 621

10 127

2 043

268 543

10 231

60 462

2 679 941

2001

14 949

10 191

11 353

266 193

..

75 094

2 694 184


1)    I arealen för trädgårdsväxter ingår fr.o.m. år 2005 kryddväxter och utsäde grönsaker.

2)    Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.