Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2005

JO 10 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med träda m.m. samt antal företag totalt 2005.1

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and with arable land 2005.

Område
Storleksgrupp åker

 

Energiskog

 

 

Trädgårdsväxter

 

Andra växtslag

 

Träda

 

 

Outnyttjad åkermark

Ospecificerad åkermark

 

Totalt med åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

55

71

36

1 136

87

64

1 976

Uppsala

142

62

71

1 863

62

54

2 709

Södermanlands

121

64

41

1 475

99

39

2 181

Östergötlands

100

129

31

2 412

81

66

3 601

Jönköpings

..

73

28

1 260

70

136

3 965

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

5

42

15

699

41

91

2 675

Kalmar

6

180

19

1 707

44

71

3 430

Gotlands

4

124

43

1 004

25

30

1 672

Blekinge

..

135

10

490

17

57

1 422

Skåne

281

734

146

4 280

293

275

9 569

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

12

186

35

1 668

81

90

3 735

Västra Götalands

121

298

185

7 929

214

459

15 113

Värmlands

25

58

119

1 744

40

286

4 197

Örebro

176

70

24

1 589

67

79

2 647

Västmanlands

113

28

47

1 665

56

44

2 317

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

35

40

33

1 053

61

140

2 433

Gävleborgs

11

42

58

1 087

76

170

2 869

Västernorrlands

7

43

26

810

56

239

2 648

Jämtlands

..

34

20

498

48

149

2 108

Västerbottens

11

34

24

1 215

56

209

2 995

Norrbottens

..

57

6

506

28

235

1 629

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

174

524

109

3 243

187

114

5 785

Götalands mellanbygder

109

660

105

3 910

153

181

7 473

Götalands norra slättbygder

186

232

132

6 141

138

131

8 893

Svealands slättbygder

591

300

243

7 878

354

251

11 815

Götalands skogsbygder

69

462

157

7 923

366

797

22 518

Mellersta Sveriges skogs-bygder

92

131

152

3 575

146

450

8 088

Nedre Norrland

12

115

87

2 216

168

568

7 346

Övre Norrland

12

91

33

1 808

93

491

5 199

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

..

29

8

411

26

255

2 106

Stödområde 2a

10

95

45

1 924

109

387

5 179

Stödområde 2b

8

66

47

1 172

91

296

3 726

Stödområde 3

5

37

107

1 174

48

300

3 661

Stödområde 4a

55

69

70

2 273

102

246

5 007

Stödområde 4b

23

27

16

629

14

23

1 067

Stödområde 5a

10

238

77

3 363

157

487

12 232

Stödområde 5b

103

312

129

6 329

242

387

13 687

Stödområde 5c

70

135

39

2 592

110

80

4 595

Stödområde 5m

33

160

34

1 391

44

26

2 198

Övriga riket

926

1 353

450

15 998

662

494

25 284

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

28

259

101

1 601

84

1 738

14 486

5,1- 10,0

50

329

111

2 834

162

792

14 117

10,1- 20,0

104

410

185

4 573

287

243

14 147

20,1- 30,0

106

245

97

4 213

163

57

7 583

30,1- 50,0

146

306

128

7 717

266

45

8 862

50,1- 100,0

242

439

168

8 993

344

38

9 569

Över 100,0

549

509

219

5 803

293

68

6 099

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

1 225

2 497

1 009

35 734

1 599

2 981

74 863

2004

1 290

2 211

833

29 930

7 939

3 966

65 801

2003

1 295

2 183

780

28 961

7 208

5 295

66 780

2002

1 306

2 199

853

28 626

6 368

8 549

70 950

2001

1 321

2 251

6 270

28 932

..

10 331

74 307


1) För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.