Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 0602

Jordbruksmarkens användning 2006
Preliminära uppgifter
Use of agricultural land in 2006
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Den totala arealen jordbruksmark minskar med 17 100 hektar

Enligt jordbrukarnas ansökningar om arealbaserade stöd minskar den totala arealen åkermark i Sverige med 22 100 hektar mellan 2005 och 2006 samtidigt som arealen betesmark och slåtteräng ökar med 5 000 hektar. Totalt minskar arealen jordbruksmark således med 17 100 hektar enligt dessa ansökningar.

Spannmåls-, potatis- och sockerbetsarealen minskar

Spannmålsodlingen minskar, enligt stödansökningarna, med 40 500 hektar eller 4 % till 988 600 hektar, vilket är den lägsta areal för Sverige som någonsin redovisats. Potatisarealen väntas bli 28 000 hektar, en minskning med 8 % sedan 2005, vilket också är den lägsta areal som någonsin redovisats. Arealen sockerbetor beräknas bli 43 600 hektar, en minskning med 11 % sedan 2005, vilket är den lägsta arealen sedan slutet av 1960-talet (bortsett från 1991).

Odling av raps och rybs ökar

Odlingen av raps och rybs beräknas öka med drygt 10 % till 91 100 hektar, vilket är den största arealen sedan 1990-talet.

 

Denna statistik baseras på uppgifter den 13 juni i Jordbruksverkets datalager DAWA. De slutliga arealerna 2006 av olika grödor kan komma att avvika något från dessa siffror, då jordbrukarna lämnar in stödansökningar innan sådden genomförs. Jordbrukarna har möjligheter att ändra i sina stödansökningar fram till 15 juni 2006. Vidare kommer arealkontroller att göras senare under året, vilket kan komma att påverka innehållet i DAWA.