Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2006

JO 10 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2006. Hektar

2. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2006. Hectare

Område

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Grön- foder1

 

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

880

-

-

494

31 842

180

Uppsala

2 341

-

-

1 568

37 536

742

Södermanlands

1 612

11

-

653

40 903

1 045

Östergötlands

4 993

1

-

1 753

63 964

2 163

Jönköpings

80

-

-

2 629

65 350

17

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

4

-

-

833

37 245

9

Kalmar

1 043

-

653

2 820

67 264

84

Gotlands

1 055

0

-

1 807

38 648

3

Blekinge

52

-

1

369

14 934

8

Skåne

3 487

6 031

-

6 612

99 491

5 076

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

908

693

-

2 347

45 355

390

Västra Götalands

6 820

2 145

-

8 390

171 012

2 696

Värmlands

698

0

-

1 723

60 463

1 000

Örebro

972

1

-

678

31 500

724

Västmanlands

1 528

-

-

485

27 314

941

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

305

0

-

842

33 724

54

Gävleborgs

113

-

-

1 900

42 483

53

Västernorrlands

4

-

-

2 111

40 423

39

Jämtlands

-

-

-

2 163

36 177

32

Västerbottens

10

-

-

1 951

50 331

39

Norrbottens

-

-

-

829

26 883

0

Region obestämd

-

-

-

3

185

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 973

5 307

-

3 384

44 295

4 021

Götalands mellanbygder

3 215

763

653

6 728

117 391

1 122

Götalands norra slättbygder

10 545

2 145

-

5 675

100 958

4 497

Svealands slättbygder

7 883

11

-

4 211

176 519

4 370

Götalands skogsbygder

1 299

344

1

11 110

315 006

725

Mellersta Sveriges skogsbygder

856

2

-

2 550

104 441

389

Nedre Norrland

54

-

-

5 967

117 200

88

Övre Norrland

10

-

-

3 160

83 915

46

Region obestämd

71

312

-

174

3 301

36

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

-

-

-

1 135

23 257

4

Stödområde 2a

10

-

-

3 952

92 907

86

Stödområde 2b

21

-

-

3 465

59 703

38

Stödområde 3

43

1

-

1 183

47 051

66

Stödområde 4a

500

-

-

1 694

68 588

452

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 4b

612

-

-

653

17 569

671

Stödområde 5a

186

-

11

5 264

161 926

64

Stödområde 5b

1 499

181

154

7 955

196 297

499

Stödområde 5c

460

38

-

2 258

77 486

137

Stödområde 5m

1 642

-

488

1 706

35 501

88

 

 

 

 

 

 

 

Övriga riket

21 876

8 476

1

13 590

281 031

13 156

Region obestämd

55

187

-

105

1 710

36

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2006

26 905

8 883

654

42 959

1 063 026

15 295

2005

31 357

8 852

701

40 057

1 035 140

12 996

2004

32 683

9 350

750

35 645

930 527

12 430

2003

28 949

9 121

767

31 762

934 782

12 307


1)    Inkl. majs.