Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2006

JO 10 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2006. Hektar

3. Areas under potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2006. Hectare

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

 

Vårrybs

 

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

99

0

2

882

2 435

186

127

3 630

411

Uppsala

242

0

-

988

5 479

242

642

7 352

1 024

Södermanlands

97

-

17

903

3 647

237

419

5 206

824

Östergötlands

1 803

7

-

7 095

2 704

31

306

10 136

3 697

Jönköpings

271

-

-

140

94

5

1

239

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

112

12

-

36

19

-

49

105

 

Kalmar

496

725

1 288

1 854

282

-

94

2 231

75

Gotlands

784

-

2 326

1 593

1 117

5

217

2 931

31

Blekinge

111

2 104

650

298

168

-

 

466

-

Skåne

6 651

4 425

38 535

24 100

2 494

12

17

26 622

442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 384

7

615

1 425

843

16

148

2 432

57

Västra Götalands

3 060

109

-

8 430

7 794

81

1 533

17 839

1 675

Värmlands

552

8

-

92

714

182

795

1 783

2

Örebro

685

-

-

340

3 571

39

342

4 292

297

Västmanlands

112

-

-

143

3 878

225

570

4 817

317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

854

1

-

16

169

3

428

616

0

Gävleborgs

330

0

-

-

24

-

339

363

12

Västernorrlands

211

0

-

2

3

-

-

5

-

Jämtlands

181

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

459

0

-

-

4

-

2

7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

673

6

-

-

0

-

7

7

-

Region obestämd

9

419

157

7

7

-

-

14

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5 814

769

30 906

18 968

1 717

14

119

20 819

329

Götalands mellanbygder

4 121

5 282

10 696

8 870

2 350

5

217

11 441

257

Götalands norra slättbygder

4 285

116

-

14 580

8 895

58

1 389

24 922

4 983

Svealands slättbygder

1 479

8

20

3 337

19 329

1 092

2 550

26 308

2 836

Götalands skogsbygder

1 209

760

411

1 668

2 060

71

533

4 332

83

Mellersta Sveriges skogsbygder

877

0

-

391

1 063

22

1 164

2 640

366

Nedre Norrland

1 106

1

-

2

9

-

57

67

9

Övre Norrland

1 157

6

-

-

4

-

9

14

-

Region obestämd

130

882

1 559

530

18

1

-

550

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

251

0

-

-

1

-

-

1

-

Stödområde 2a

1 043

6

-

-

3

-

9

12

-

Stödområde 2b

403

0

-

2

3

-

1

6

9

Stödområde 3

615

-

-

1

12

-

175

187

1

Stödområde 4a

643

0

-

23

285

38

1 124

1 469

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 4b

367

8

-

90

691

149

380

1 310

-

Stödområde 5a

263

61

4

91

382

2

263

737

53

Stödområde 5b

1 410

46

566

1 137

2 602

114

541

4 394

240

Stödområde 5c

236

505

105

653

980

126

236

1 995

25

Stödområde 5m

786

155

2 482

1 604

1 304

77

323

3 308

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga riket

14 121

6 623

39 314

44 335

29 126

753

2 986

77 200

8 434

Region obestämd

40

419

1 121

411

57

5

-

473

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

20 177

7 824

43 592

48 346

35 446

1 263

6 038

91 093

8 916

2005

22 143

8 398

49 202

35 468

38 503

1 491

7 073

82 534

9 806

2004

22 820

8 659

47 670

38 288

36 329

1319

8 379

84 315

5 702

2003

21 932

8 619

50 103

23 355

26 673

817

7 734

58 579

3 729