Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2006

JO 10 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Areal träda m.m. samt total åkermark 2006. Hektar

4. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land 2006. Hectare

Område

 

Energiskog

 

 

Trädgårdsväxter

 

Andra växtslag

 

Träda

 

 

Outnyttjad åkermark

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

653

222

263

15 887

191

84 801

Uppsala

2 099

134

718

22 525

58

149 024

Södermanlands

1 891

399

385

22 574

115

128 435

Östergötlands

1 306

604

282

27 869

39

205 086

Jönköpings

5

126

41

4 437

25

89 986

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

36

32

11

2 926

23

50 006

Kalmar

120

974

44

10 050

32

124 956

Gotlands

55

750

109

6 575

19

85 842

Blekinge

25

621

29

2 457

24

30 577

Skåne

2 495

5 358

818

30 268

406

451 216

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

96

533

121

9 929

137

112 527

Västra Götalands

871

1 143

1 192

66 302

134

474 889

Värmlands

302

164

539

14 698

17

109 806

Örebro

2 110

232

210

17 677

53

106 208

Västmanlands

1 333

63

691

25 097

74

122 551

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

332

153

121

7 886

55

61 490

Gävleborgs

68

54

101

6 372

85

68 853

Västernorrlands

21

65

57

3 064

36

50 927

Jämtlands

17

98

26

1 406

25

42 484

Västerbottens

72

42

79

7 879

33

72 133

Norrbottens

-

227

7

2 509

71

36 117

Region obestämd

1

111

11

155

7

2 072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 084

3 550

700

22 281

369

325 765

Götalands mellanbygder

1 187

4 050

277

23 970

125

307 534

Götalands norra slättbygder

1 648

1 364

1 250

62 869

68

447 391

Svealands slättbygder

8 004

1 154

2 305

105 440

430

612 753

Götalands skogsbygder

842

962

322

43 181

261

485 379

Mellersta Sveriges skogs-bygder

929

296

702

30 313

137

193 211

Nedre Norrland

59

220

136

8 265

146

155 697

Övre Norrland

72

270

91

10 597

106

115 679

Region obestämd

81

241

70

1 628

16

16 576

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

4

87

16

1 464

21

27 028

Stödområde 2a

71

224

91

10 687

104

126 449

Stödområde 2b

35

161

98

4 187

87

78 730

Stödområde 3

26

39

425

5 913

46

71 082

Stödområde 4a

583

178

336

18 715

77

122 195

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 4b

236

127

26

6 876

7

45 246

Stödområde 5a

100

201

166

12 451

107

211 947

Stödområde 5b

866

753

409

44 211

225

355 335

Stödområde 5c

780

378

199

22 820

75

146 330

Stödområde 5m

441

1 027

111

12 782

36

98 328

 

 

 

 

 

 

 

Övriga riket

10 637

8 757

3 926

167 277

861

1 366 158

Region obestämd

127

174

48

1 161

11

11 157

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2006

13 906

12 106

5 853

308 544

1 658

2 659 985

2005

13 965

12 424

5 537

318 038

1 847

2 682 087

2004

14 144

11 481

1 969

266 443

12 779

2 625 958

2003

14 318

10 481

1 900

275 694

11 966

2 629 321