Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2006

JO 10 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5. Areal betesmark och slåtteräng 2006. Hektar

5. Areas under pasture and meadow 2006. Hectare

Område

Betesmark

Slåtteräng

Skogs-bete

Fäbodbete

Alvarbete

Outnyttjad betes-mark

Summa betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14 839

138

1 118

1

6

156

16 258

Uppsala

19 385

288

1 436

3

5

122

21 240

Södermanlands

19 653

332

434

-

1

80

20 499

Östergötlands

48 936

259

1 421

-

1

68

50 684

Jönköpings

44 624

175

99

1

1

72

44 971

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

24 924

307

135

-

4

77

25 447

Kalmar

57 952

1 004

2 535

-

20 969

193

82 653

Gotlands

21 043

400

5 087

-

4 688

145

31 363

Blekinge

14 209

67

244

-

3

27

14 549

Skåne

62 401

1 850

247

12

14

145

64 669

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

18 915

165

71

2

-

63

19 215

Västra Götalands

69 650

695

823

6

18

318

71 509

Värmlands

7 900

254

89

1 515

4

36

9 798

Örebro

10 539

249

137

35

3

31

10 995

Västmanlands

9 626

535

53

-

-

77

10 291

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

6 527

256

35

9 674

9

69

16 569

Gävleborgs

5 231

225

139

1 923

2

61

7 580

Västernorrlands

2 964

199

62

337

-

26

3 588

Jämtlands

5 201

298

345

9 458

1

23

15 326

Västerbottens

1 865

231

642

335

1

9

3 084

Norrbottens

1 735

816

93

2

2

2

2 649

Region obestämd

19 812

11

96

-

-

-

19 918

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19 197

938

16

11

-

63

20 225

Götalands mellanbygder

83 069

1 857

6 209

-

25 652

316

117 103

Götalands norra slättbygder

47 982

393

751

3

9

123

49 260

Svealands slättbygder

71 145

1 417

3 147

4

14

448

76 175

Götalands skogsbygder

202 123

1 517

3 551

3

31

590

207 816

Mellersta Sveriges skogsbygder

23 676

624

234

445

17

138

25 134

Nedre Norrland

13 829

722

322

13 123

3

99

28 097

Övre Norrland

5 183

1 174

981

9 713

3

19

17 073

Region obestämd

21 730

110

130

-

2

1

21 973

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

3 487

1 070

817

7 641

3

13

13 031

Stödområde 2a

5 828

398

301

9 992

1

21

16 541

Stödområde 2b

5 234

289

115

2 262

1

54

7 954

Stödområde 3

7 460

276

88

3 211

4

56

11 095

Stödområde 4a

9 497

364

87

168

14

87

10 217

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 4b

3 148

17

33

0

 

14

3 213

Stödområde 5a

119 461

1 277

4 135

14

2 574

429

127 890

Stödområde 5b

118 098

1 596

5 190

-

4 375

482

129 741

Stödområde 5c

47 616

300

1 462

-

4 725

147

54 251

Stödområde 5m

13 696

453

1 638

-

14 013

35

29 835

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga riket

133 498

2 635

1 365

15

20

458

137 992

Region obestämd

20 908

76

108

-

-

3

21 096

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2006

487 932

8 751

15 341

23 303

25 731

1 799

562 857

2005

477 932

8 628

19 163

22 844

26 417

2 883

557 867

2004

461 812

7 434

17 616

16 191

22 729

18 008

543 790

2003

441 908

6 558

15 181

16 085

22 704

10 473

512 910