Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2006

JO 10 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 2006.1

5b. Number of holdings with pasture and meadow 2006.

Område
Storleksgrupp åker

Betesmark

Slåtteräng

Skogs-bete

Fäbodbete

Alvarbete

Outnyttjad betes-mark

Ospecificerad betesmark

Totalt med betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 135

26

105

-

-

37

30

1 188

Uppsala

1 508

52

150

-

-

32

21

1 561

Södermanlands

1 279

55

63

-

-

20

12

1 316

Östergötlands

2 470

77

152

-

-

29

35

2 522

Jönköpings

3 289

122

18

-

-

26

73

3 379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 114

172

25

-

-

26

53

2 183

Kalmar

2 691

243

119

-

158

34

40

2 771

Gotlands

1 110

121

341

-

120

24

13

1 189

Blekinge

1 042

30

15

-

-

15

32

1 080

Skåne

4 674

232

51

-

-

86

70

4 846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 228

51

23

-

-

38

36

2 288

Västra Götalands

7 437

242

140

-

-

131

235

7 811

Värmlands

1 198

63

21

7

-

22

79

1 320

Örebro

1 093

43

29

..

-

14

22

1 145

Västmanlands

892

49

10

-

-

26

18

945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

984

80

11

74

-

28

49

1 094

Gävleborgs

998

61

32

26

-

24

54

1 096

Västernorrlands

723

46

12

6

-

13

90

846

Jämtlands

786

70

29

89

-

14

58

911

Västerbottens

440

45

46

3

-

6

58

531

Norrbottens

314

53

13

-

-

3

67

423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 084

107

18

-

-

45

21

2 169

Götalands mellanbygder

4 717

414

5 562

-

276

86

56

4 916

Götalands norra slättbygder

4 004

103

670

-

-

63

49

4 123

Svealands slättbygder

5 625

206

3 050

-

-

122

87

5 847

Götalands skogsbygder

15 927

649

2 938

-

..

209

437

16 516

Mellersta Sveriges skogsbygder

3 015

144

229

14

-

61

147

3 253

Nedre Norrland

2 499

173

302

120

-

53

203

2 837

Övre Norrland

973

140

947

73

-

11

145

1 238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

578

103

40

71

-

10

75

748

Stödområde 2a

1 114

96

51

74

-

12

127

1 324

Stödområde 2b

1 110

71

25

22

-

24

106

1 272

Stödområde 3

1 275

87

26

33

-

30

95

1 425

Stödområde 4a

1 638

82

26

7

-

42

68

1 767

Stödområde 4b

340

8

3

-

-

7

9

355

Stödområde 5a

9 173

491

215

-

49

108

297

9 555

Stödområde 5b

8 794

438

417

..

98

128

178

9 126

Stödområde 5c

2 989

92

169

-

51

50

36

3 065

Stödområde 5m

1 103

75

154

-

90

19

12

1 183

Övriga riket

11 648

407

300

-

-

221

142

12 031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

5,235

405

125

27

14

65

689

6,141

5,1- 10,0

6,206

344

172

37

14

111

329

6,730

10,1- 20,0

6,977

343

200

36

26

152

80

7,262

20,1- 30,0

4,112

171

152

23

26

80

17

4,207

30,1- 50,0

5,130

202

224

33

40

72

10

5,211

50,1- 100,0

6,146

268

313

39

93

90

10

6,222

100,1- 200,0

3,016

140

180

11

56

57

4

3,056

Över 200,0

1,124

50

37

..

9

19

6

1,138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

37 946

1 923

1 403

207

278

646

1 145

39 967

2005

39 126

1 970

1 503

217

276

834

1 241

41 262

2004

36 124

1 619

1 756

171

252

4 262

1 481

39 324

2003

35 008

1 589

1 639

160

231

3 042

5 292

41 658

2002

35 419

1 572

1 717

158

232

2 460

3 437

40 137


1) För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.