Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2006

JO 10 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2006. Hektar

2a. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2006. Hectare

Område
Storleksgrupp åker

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Grönfoder1

 

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

845

-

-

470

31 532

174

Uppsala

2 351

-

-

1 473

37 288

745

Södermanlands

1 542

..

-

633

40 420

1 000

Östergötlands

4 891

..

-

1 783

63 474

2 134

Jönköpings

75

-

-

2 608

65 089

13

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

4

-

-

815

36 883

8

Kalmar

1 034

-

646

2 860

66 985

84

Gotlands

1 062

-

-

1 811

38 398

..

Blekinge

41

-

..

364

14 776

4

Skåne

3 263

6 122

-

6 823

98 635

5 062

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

899

681

-

2 336

44 932

402

Västra Götalands

6 635

2 143

-

8 284

169 980

2 688

Värmlands

683

..

-

1 774

60 150

965

Örebro

922

..

-

636

31 413

703

Västmanlands

1 518

-

-

425

27 218

953

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

300

-

-

811

33 288

53

Gävleborgs

107

-

-

1 860

42 322

50

Västernorrlands

..

-

-

2 007

40 131

37

Jämtlands

-

-

-

2 051

35 738

30

Västerbottens

..

-

-

1 877

49 891

42

Norrbottens

-

-

-

765

26 519

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 894

5 633

-

3 590

46 230

4 007

Götalands mellanbygder

3 150

820

646

7 122

122 264

1 130

Götalands norra slättbygder

10 053

2 143

-

5 774

101 845

4 423

Svealands slättbygder

7 713

..

-

4 125

176 375

4 367

Götalands skogsbygder

1 544

350

-

10 765

307 164

816

Mellersta Sveriges skogsbygder

778

2

-

2 387

102 115

278

Nedre Norrland

43

-

-

5 726

116 363

82

Övre Norrland

..

-

-

2 975

82 706

49

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

-

-

-

1 166

24 893

13

Stödområde 2a

..

-

-

3 679

89 880

75

Stödområde 2b

17

-

-

3 332

59 285

36

Stödområde 3

37

..

-

1 090

46 665

64

Stödområde 4a

506

-

-

1 657

67 619

478

Stödområde 4b

583

-

-

674

18 244

610

Stödområde 5a

155

-

..

5 143

158 802

53

Stödområde 5b

1 645

153

146

7 650

193 546

466

Stödområde 5c

417

26

-

2 101

72 867

64

Stödområde 5m

1 652

-

489

1 653

34 510

77

Övriga riket

21 164

8 774

..

14 318

288 752

13 214

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

31

..

..

249

35,979

60

5,1- 10,0

104

..

-

732

72,175

111

10,1- 20,0

468

56

-

2,116

122,750

250

20,1- 30,0

544

155

16

2,490

97,268

194

30,1- 50,0

1,637

412

51

4,995

158,723

520

50,1- 100,0

4,802

1,522

129

12,440

275,748

2,147

100,1- 200,0

7,533

3,009

190

11,845

194,077

4,094

Över 200,0

11,061

3,791

260

7,596

98,343

7,776

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2006

26 180

8 954

646

42 463

1 055 063

15 151

2005

31 285

8 874

707

39 628

1 027 294

12 847

2004

33 116

9 318

767

35 715

934 771

12 329

2003

28 942

9 121

767

31 748

933 280

12 306

2002

31 959

8 909

717

32 387

941 023

12 439


1)    Inkl. majs.