Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2006

JO 10 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2006.1

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder 2006.

Område
Storleksgrupp åker

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Grönfoder2

 

Slåtter- och betesvall

 

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

66

-

-

66

1 665

17

Uppsala

208

-

-

135

2 105

33

Södermanlands

120

..

-

83

1 792

39

Östergötlands

355

..

-

214

3 068

132

Jönköpings

12

-

-

539

3 669

3

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

5

-

-

210

2 460

6

Kalmar

108

-

56

351

3 132

9

Gotlands

147

-

-

229

1 513

..

Blekinge

11

-

..

96

1 247

4

Skåne

271

388

-

866

7 617

264

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

118

52

-

290

3 114

29

Västra Götalands

560

139

-

929

11 360

144

Värmlands

60

..

-

217

3 251

49

Örebro

89

..

-

87

2 025

49

Västmanlands

132

-

-

39

1 711

61

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

35

-

-

144

1 975

9

Gävleborgs

24

-

-

305

2 326

15

Västernorrlands

..

-

-

399

2 144

15

Jämtlands

-

-

-

405

1 783

5

Västerbottens

..

-

-

288

2 435

8

Norrbottens

-

-

-

131

1 230

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

253

364

-

389

4 282

231

Götalands mellanbygder

360

57

57

878

6 506

62

Götalands norra slättbygder

771

139

-

466

6 249

233

Svealands slättbygder

637

..

-

429

9 319

231

Götalands skogsbygder

191

24

-

1 965

19 555

70

Mellersta Sveriges skogsbygder

111

3

-

363

6 322

40

Nedre Norrland

12

-

-

1 066

6 040

25

Övre Norrland

..

-

-

508

4 128

12

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

-

-

-

269

1 729

6

Stödområde 2a

..

-

-

604

4 159

12

Stödområde 2b

7

-

-

602

3 052

16

Stödområde 3

15

..

-

231

2 863

13

Stödområde 4a

70

-

-

218

4 018

43

Stödområde 4b

39

-

-

47

859

22

Stödområde 5a

44

-

..

1 119

10 787

20

Stödområde 5b

227

12

14

1 075

11 528

50

Stödområde 5c

67

3

-

280

3 779

12

Stödområde 5m

183

-

42

190

1 758

11

Övriga riket

1 685

570

..

1 491

19 191

690

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

18

..

..

190

10,996

28

5,1- 10,0

50

..

-

442

11,458

33

10,1- 20,0

130

6

-

867

11,400

46

20,1- 30,0

141

17

4

701

6,071

38

30,1- 50,0

281

45

9

1,061

7,189

61

50,1- 100,0

618

139

20

1,573

8,196

195

100,1- 200,0

627

219

14

843

4,050

255

Över 200,0

457

154

9

314

1,492

233

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2006

2 322

583

57

5 991

60 852

889

2005

2 832

576

71

5 972

62 479

867

2004

3 158

598

71

5 671

52 212

771

2003

3 022

591

76

5 471

51 719

814

2002

3 402

554

79

5 585

52 773

817


1)      För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

2)      Inkl. majs.