Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2006

JO 10 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2006. Hektar

3a. Areas under potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2006. Hectare

Område
Storleksgrupp åker

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

 

Vårrybs

 

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

99

..

..

804

2 448

167

260

3 679

396

Uppsala

241

..

-

928

5 392

209

654

7 183

1 030

Södermanlands

98

-

..

834

3 661

235

457

5 186

778

Östergötlands

1 807

..

-

6 995

2 703

31

308

10 036

3 672

Jönköpings

269

-

-

140

92

..

..

243

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

121

12

-

..

20

-

52

105

-

Kalmar

489

737

1 252

1 851

267

-

95

2 213

53

Gotlands

789

-

2 089

1 585

1 213

..

204

3 005

31

Blekinge

109

2 552

821

296

166

-

-

462

..

Skåne

6 680

4 518

39 363

24 006

2 489

..

31

26 534

475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 396

13

644

1 387

816

16

154

2 373

62

Västra Götalands

3 130

113

-

8 230

7 600

74

1 558

17 462

1 653

Värmlands

562

..

-

92

682

132

831

1 738

2

Örebro

686

-

-

326

3 461

39

341

4 168

292

Västmanlands

111

-

-

114

3 923

214

557

4 809

301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

863

..

-

16

188

..

405

611

..

Gävleborgs

315

..

-

-

20

-

345

364

13

Västernorrlands

208

..

-

..

..

-

-

5

-

Jämtlands

176

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

430

..

-

-

4

-

4

8

-

Norrbottens

633

..

-

-

..

-

8

9

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5 880

811

32 363

19 093

1 808

..

115

21 028

370

Götalands mellanbygder

4 195

6 527

11 456

9 224

2 470

..

223

11 919

232

Götalands norra slättbygder

4 194

120

-

13 972

8 722

58

1 426

24 178

4 946

Svealands slättbygder

1 448

8

..

3 065

19 152

979

2 748

25 943

2 746

Götalands skogsbygder

1 406

495

350

1 929

1 914

65

548

4 456

140

Mellersta Sveriges skogsbygder

908

..

-

352

1 070

22

1 147

2 591

320

Nedre Norrland

1 099

0

-

..

9

-

52

62

..

Övre Norrland

1 081

..

-

-

4

-

12

16

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

245

..

-

-

1

-

..

2

-

Stödområde 2a

973

..

-

-

3

-

11

14

-

Stödområde 2b

401

0

-

..

..

-

..

6

..

Stödområde 3

603

-

-

..

12

-

192

204

..

Stödområde 4a

645

..

-

28

369

38

1 053

1 489

6

Stödområde 4b

378

..

-

85

589

100

432

1 205

-

Stödområde 5a

284

356

45

101

341

..

238

681

48

Stödområde 5b

1 619

43

569

1 170

2 789

103

539

4 602

310

Stödområde 5c

202

493

102

617

847

90

265

1 819

..

Stödområde 5m

853

158

2 230

1 532

1 473

75

324

3 404

91

Övriga riket

14 010

6 903

41 239

44 102

28 721

731

3 214

76 768

8 291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

112

2

14

35

35

-

7

77

-

5,1- 10,0

315

23

77

145

113

..

27

288

38

10,1- 20,0

901

102

803

565

477

9

142

1,193

91

20,1- 30,0

1,002

259

1,202

835

721

17

322

1,895

86

30,1- 50,0

2,066

810

3,457

2,713

2,199

96

781

5,789

390

50,1- 100,0

4,552

2,052

10,063

8,618

6,628

195

1,606

17,047

1,023

100,1- 200,0

6,135

2,249

11,842

13,844

11,793

231

2,300

28,169

2,646

Över 200,0

5,130

2,470

16,728

20,884

13,181

586

1,084

35,735

4,489

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

20 212

7 966

44 184

47 638

35 148

1 138

6 270

90 194

8 764

2005

22 081

8 372

49 182

34 997

38 578

1 460

7 116

82 152

9 854

2004

23 015

8 656

47 625

37 496

36 715

1 244

8 343

83 798

5 764

2003

21 923

8 617

50 100

23 352

26 670

817

7 734

58 574

3 727

2002

23 142

8 589

54 820

31 219

21 943

1 899

12 408

67 469

3 191