Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2006

JO 10 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2006.1

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2006.

Område
Storleksgrupp åker

Matpotatis

 

 

Potatis för stärkelse

 

Sockerbetor

 

Höstraps

 

 

Vårraps

 

 

Höstrybs

 

 

Vårrybs

 

 

Totalt med raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

92

..

..

45

127

14

18

179

16

Uppsala

125

..

-

62

305

24

49

398

48

Södermanlands

78

-

..

45

170

15

39

246

30

Östergötlands

190

..

-

449

208

5

30

643

213

Jönköpings

267

-

-

15

14

..

..

29

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

163

5

-

..

6

-

5

11

-

Kalmar

195

60

89

144

30

-

6

172

9

Gotlands

107

-

208

176

139

..

27

288

4

Blekinge

129

194

116

29

19

-

-

43

..

Skåne

716

322

2 641

1 384

187

..

3

1 540

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

326

3

154

120

97

3

20

229

6

Västra Götalands

823

12

-

617

571

11

137

1 245

89

Värmlands

133

..

-

12

42

10

65

119

3

Örebro

166

-

-

28

207

4

33

254

21

Västmanlands

55

-

-

8

221

14

50

277

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

213

..

-

3

12

..

42

53

..

Gävleborgs

238

..

-

-

4

-

38

42

7

Västernorrlands

290

..

-

..

..

-

-

4

-

Jämtlands

201

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

171

..

-

-

5

-

3

8

-

Norrbottens

100

..

-

-

..

-

5

6

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

637

101

2 102

1 130

157

..

15

1 276

25

Götalands mellanbygder

621

449

1 133

706

250

..

28

906

20

Götalands norra slättbygder

434

12

-

975

648

7

129

1 634

285

Svealands slättbygder

471

3

..

196

1 042

78

227

1 410

131

Götalands skogsbygder

1 200

60

56

162

191

13

50

394

19

Mellersta Sveriges skogsbygder

360

..

-

27

75

4

108

202

21

Nedre Norrland

761

3

-

..

4

-

7

13

..

Övre Norrland

320

..

-

-

6

-

8

14

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

162

..

-

-

3

-

..

4

-

Stödområde 2a

337

..

-

-

3

-

7

10

-

Stödområde 2b

410

3

-

..

..

-

..

5

..

Stödområde 3

225

-

-

..

4

-

22

27

..

Stödområde 4a

222

..

-

6

24

5

97

123

8

Stödområde 4b

46

..

-

9

34

7

33

76

-

Stödområde 5a

766

38

8

16

38

..

15

69

10

Stödområde 5b

690

15

85

152

261

22

61

459

24

Stödområde 5c

141

53

18

56

76

9

25

154

..

Stödområde 5m

136

17

200

153

133

5

34

285

11

Övriga riket

1 692

498

2 910

2 762

1 803

57

278

4 616

441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

339

4

6

11

14

-

3

28

-

5,1- 10,0

578

12

38

36

33

..

6

77

13

10,1- 20,0

890

32

250

129

85

3

29

246

19

20,1- 30,0

553

54

272

163

127

5

50

336

18

30,1- 50,0

717

112

584

399

305

18

104

800

55

50,1- 100,0

881

178

984

865

657

25

163

1,631

81

100,1- 200,0

550

131

682

931

705

22

160

1,673

165

Över 200,0

262

81

394

604

432

30

57

981

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

4 770

604

3 210

3 138

2 358

105

572

5 772

495

2005

5 149

645

3 520

2 530

2 666

145

616

5 517

569

2004

5 147

700

3 629

2 719

2 568

136

755

5 752

422

2003

5 306

669

3 829

1 963

2 009

107

751

4 511

328

2002

5 671

716

4 072

2 470

1 761

195

1 094

5 143

330


1) För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.