Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2006

JO 10 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Areal träda m.m. samt total åkermark 2006. Hektar

4a. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land 2006. Hectare

Område
Storleksgrupp åker

 

Energiskog

 

 

Trädgårdsväxter1

 

Andra växtslag

 

Träda

 

 

Outnyttjad åkermark

Ospecificerad åkermark2

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

613

219

288

15 733

249

488

84 403

Uppsala

2 068

131

655

22 576

58

1 012

149 274

Södermanlands

1 887

398

375

22 505

123

293

127 460

Östergötlands

1 306

607

293

27 570

50

684

204 460

Jönköpings

..

124

42

4 500

34

655

90 177

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

34

30

11

2 910

39

539

49 990

Kalmar

120

1 008

34

10 054

32

756

124 960

Gotlands

54

759

135

6 583

30

402

85 908

Blekinge

25

726

20

2 514

31

288

32 175

Skåne

2 469

5 434

851

30 003

460

2 581

451 437

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

86

562

128

9 905

144

1 110

113 040

Västra Götalands

881

1 130

1 207

65 577

154

2 588

472 411

Värmlands

281

160

527

14 655

38

1 713

110 578

Örebro

2 045

257

247

17 500

59

752

105 994

Västmanlands

1 317

62

690

25 157

77

795

122 837

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

324

151

230

7 890

73

922

61 941

Gävleborgs

63

50

115

6 403

124

942

69 298

Västernorrlands

22

61

49

3 045

33

1 469

51 786

Jämtlands

..

92

29

1 447

29

808

42 712

Västerbottens

72

39

77

7 833

92

1 176

72 575

Norrbottens

-

221

9

2 503

97

1 451

37 008

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 109

3 668

749

22 366

411

1 849

332 710

Götalands mellanbygder

1 246

4 389

362

25 054

160

1 962

323 905

Götalands norra slättbygder

1 612

1 310

1 282

62 357

75

1 223

444 414

Svealands slättbygder

7 828

1 159

2 280

105 362

508

2 991

612 357

Götalands skogsbygder

845

927

293

43 286

317

4 132

481 709

Mellersta Sveriges skogs-bygder

917

300

818

29 608

172

3 176

191 136

Nedre Norrland

60

207

136

8 290

192

3 253

157 436

Övre Norrland

72

261

91

10 538

191

2 838

116 756

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

4

85

18

1 496

79

1 237

30 090

Stödområde 2a

71

213

94

10 585

136

2 410

124 956

Stödområde 2b

36

152

88

4 212

95

1 836

79 774

Stödområde 3

26

38

406

5 957

92

1 657

71 913

Stödområde 4a

565

166

477

18 575

102

1 564

122 186

Stödområde 4b

221

133

39

6 888

11

164

45 935

Stödområde 5a

101

354

92

12 408

127

2 697

211 179

Stödområde 5b

840

792

494

44 593

244

2 956

358 369

Stödområde 5c

607

378

150

21 718

97

517

138 034

Stödområde 5m

405

1 047

123

12 542

50

377

96 485

Övriga riket

10 813

8 863

4 032

167 887

994

6 008

1 381 503

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

100

193

153

3,814

53

6,310

49,236

5,1- 10,0

322

475

312

10,856

101

5,501

100,407

10,1- 20,0

930

863

440

26,337

291

3,161

197,252

20,1- 30,0

931

646

381

26,035

128

1,138

179,889

30,1- 50,0

1,689

1,282

596

48,592

237

1,037

331,253

50,1- 100,0

2,418

2,423

1,436

76,392

469

1,479

651,784

100,1- 200,0

3,324

3,122

1,096

63,320

366

1,005

616,166

Över 200,0

3,974

3,217

1,597

51,515

381

1,792

534,437

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2006

13 689

12 221

6 011

306 861

2 025

21 423

2 660 424

2005

13 700

13 376

5 094

321 309

1 769

31 555

2 703 057

2004

14 113

11 504

1 930

268 223

13 885

30 442

2 660 643

2003

14 306

10 437

1 893

275 644

11 936

41 374

2 668 586

2002

14 621

10 127

2 043

268 543

10 231

60 462

2 679 941


1)    I arealen för trädgårdsväxter ingår fr.o.m. år 2005 kryddväxter och utsäde grönsaker.

2)    Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.