Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2006

JO 10 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med träda m.m. samt antal företag totalt 2006.1

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and with arable land 2006.

Område
Storleksgrupp åker

 

Energiskog

 

 

Trädgårdsväxter

 

Andra växtslag

 

Träda

 

 

Outnyttjad åkermark

Ospecificerad åkermark

 

Totalt med åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

56

61

35

1 117

98

61

1 917

Uppsala

145

58

76

1 847

62

50

2 644

Södermanlands

122

62

44

1 462

75

37

2 156

Östergötlands

99

119

54

2 352

80

57

3 527

Jönköpings

..

63

32

1 232

63

120

3 862

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

7

35

12

708

48

84

2 589

Kalmar

8

173

19

1 683

34

66

3 365

Gotlands

8

124

40

995

36

27

1 634

Blekinge

3

131

10

488

16

53

1 399

Skåne

282

611

162

4 201

288

251

9 299

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

11

164

43

1 637

87

79

3 617

Västra Götalands

125

264

181

7 808

215

433

14 736

Värmlands

25

50

115

1 710

38

272

4 044

Örebro

171

71

35

1 547

70

76

2 571

Västmanlands

107

24

56

1 635

61

40

2 265

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

35

36

34

1 032

63

131

2 387

Gävleborgs

12

37

52

1 078

92

163

2 736

Västernorrlands

9

36

38

773

42

232

2 516

Jämtlands

..

27

20

486

26

146

1 987

Västerbottens

12

32

28

1 184

47

201

2 927

Norrbottens

-

52

12

494

34

227

1 552

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

175

460

134

3 204

182

101

5 706

Götalands mellanbygder

115

604

104

3 869

157

165

7 441

Götalands norra slättbygder

183

212

146

6 044

142

122

8 794

Svealands slättbygder

585

276

257

7 765

341

239

11 580

Götalands skogsbygder

77

393

154

7 879

368

733

21 615

Mellersta Sveriges skogs-bygder

93

118

157

3 489

166

423

7 763

Nedre Norrland

16

100

102

2 145

144

552

6 979

Övre Norrland

12

84

42

1 757

84

471

4 998

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

3

25

12

431

20

248

2 064

Stödområde 2a

10

83

48

1 826

84

374

4 934

Stödområde 2b

10

60

62

1 113

80

287

3 526

Stödområde 3

6

34

107

1 168

62

289

3 510

Stödområde 4a

54

61

69

2 253

112

229

4 862

Stödområde 4b

24

25

16

637

11

22

1 067

Stödområde 5a

13

226

65

3 384

156

458

11 749

Stödområde 5b

115

279

129

6 375

242

353

13 237

Stödområde 5c

63

126

43

2 475

103

68

4 254

Stödområde 5m

32

156

43

1 359

52

26

2 079

Övriga riket

925

1 187

509

15 912

662

452

25 188

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

33

213

101

1,690

79

1,713

14,057

5,1- 10,0

61

268

121

2,920

131

757

13,800

10,1- 20,0

116

360

159

4,594

258

229

13,705

20,1- 30,0

106

196

90

4,130

143

45

7,304

30,1- 50,0

149

294

136

7,328

245

27

8,485

50,1- 100,0

234

418

220

8,643

351

21

9,282

100,1- 200,0

261

299

151

4,247

247

7

4,508

Över 200,0

276

174

110

1,550

118

7

1,610

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2006

1 236

2 222

1 088

35 102

1 572

2 806

72 751

2005

1 225

2 497

1 009

35 734

1 599

2 981

74 863

2004

1 290

2 211

833

29 930

7 939

3 966

65 801

2003

1 295

2 183

780

28 961

7 208

5 295

66 780

2002

1 306

2 199

853

28 626

6 368

8 549

70 950


1) För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.