Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2007

JO 10 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2007. Hektar.

2. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2007. Hectare.

Område

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Grön- foder1

 

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

466

-

-

442

33 057

122

Uppsala

2 015

-

-

1 625

44 991

706

Södermanlands

1 113

-

-

727

41 980

760

Östergötlands

3 643

1

-

2 104

67 042

2 181

Jönköpings

97

-

-

3 040

65 504

11

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

27

-

-

1 154

37 212

19

Kalmar

1 045

-

544

3 506

68 209

111

Gotlands

990

-

-

2 159

39 247

58

Blekinge

22

-

-

512

15 265

9

Skåne

1 689

5 687

-

7 590

101 576

4 597

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

638

865

-

2 856

45 008

350

Västra Götalands

5 144

2 108

-

9 170

174 305

2 594

Värmlands

470

-

-

2 040

62 906

934

Örebro

771

-

-

696

33 418

718

Västmanlands

936

-

-

401

23 640

937

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

164

-

-

710

36 333

84

Gävleborgs

92

9

-

1 689

44 503

28

Västernorrlands

0

-

-

1 629

41 329

41

Jämtlands

5

-

-

2 072

36 403

2

Västerbottens

13

-

-

1 849

50 818

41

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

3

-

-

794

26 784

-

Region obestämd

-

-

-

5

58

5

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 650

5 308

-

4 012

47 459

3 858

Götalands mellanbygder

2 505

1 013

544

8 636

125 685

956

Götalands norra slättbygder

7 593

2 108

-

6 028

106 936

4 260

Svealands slättbygder

5 606

-

-

4 385

186 532

4 008

Götalands skogsbygder

1 384

231

-

12 598

310 934

749

Mellersta Sveriges skogsbygder

543

1

-

3 009

108 056

371

Nedre Norrland

47

9

-

5 147

119 787

57

Övre Norrland

16

-

-

2 951

84 142

43

Region obestämd

-

-

-

5

58

5

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

5

-

-

1 233

25 835

24

Stödområde 2a

15

-

-

3 566

91 211

28

Stödområde 2b

18

-

-

2 763

60 974

43

Stödområde 3

40

9

-

1 212

48 545

59

Stödområde 4a

326

-

-

1 780

72 614

473

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 4b

406

-

-

657

18 902

588

Stödområde 5a

121

-

5

6 210

159 368

106

Stödområde 5b

1 327

143

140

9 380

198 535

531

Stödområde 5c

369

18

-

2 054

76 204

89

Stödområde 5m

1 442

13

398

1 972

35 683

110

 

 

 

 

 

 

 

Övriga riket

15 274

8 487

-

15 939

301 658

12 250

Region obestämd

-

-

-

5

58

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

19 343

8 669

544

46 771

1 089 588

14 306

2006

26 905

8 883

654

42 959

1 063 026

15 295

2005

31 357

8 852

701

40 057

1 035 140

12 996

2004

32 683

9 350

750

35 645

930 527

12 430

2003

28 949

9 121

767

31 762

934 782

12 307


1)    Inkl. majs.