Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2007

JO 10 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2007. Hektar.

3. Areas under potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2007. Hectare.

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

 

Vårrybs

 

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

112

-

3

1 312

2 152

247

85

3 796

133

Uppsala

308

0

-

1 328

5 936

332

331

7 927

494

Södermanlands

87

-

17

1 002

4 094

217

269

5 582

401

Östergötlands

1 773

14

-

8 921

3 749

23

336

13 029

1 498

Jönköpings

280

-

-

178

57

11

10

256

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

128

8

-

53

24

-

22

98

4

Kalmar

473

785

703

2 539

216

2

-

2 757

41

Gotlands

857

-

47

2 572

914

5

120

3 611

45

Blekinge

132

2 457

825

389

124

-

-

513

-

Skåne

6 659

4 656

38 401

21 154

2 178

43

16

23 390

263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 450

11

746

1 747

714

-

55

2 515

23

Västra Götalands

3 219

110

-

8 463

5 777

41

701

14 983

1 154

Värmlands

553

-

-

215

550

62

406

1 233

1

Örebro

679

15

-

463

3 145

31

160

3 800

118

Västmanlands

60

-

-

188

3 278

113

121

3 700

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

882

10

-

14

80

-

398

493

-

Gävleborgs

309

-

-

1

42

1

219

263

4

Västernorrlands

211

0

-

0

9

-

-

9

-

Jämtlands

184

-

-

-

-

-

3

3

-

Västerbottens

407

-

-

-

5

2

9

15

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

685

10

-

-

10

-

48

58

-

Region obestämd

-

-

43

-

10

-

-

10

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5 862

791

31 592

17 353

1 641

22

53

19 070

182

Götalands mellanbygder

4 331

6 655

8 790

10 209

1 818

16

120

12 163

184

Götalands norra slättbygder

4 320

122

-

15 857

8 015

38

803

24 714

2 489

Svealands slättbygder

1 430

15

20

4 455

18 784

1 000

1 125

25 363

1 253

Götalands skogsbygder

1 330

471

340

2 203

1 991

49

207

4 450

29

Mellersta Sveriges skogsbygder

960

1

-

462

778

5

869

2 113

184

Nedre Norrland

1 099

5

-

0

10

-

75

84

1

Övre Norrland

1 114

14

-

-

15

2

56

73

-

Region obestämd

-

-

43

-

10

-

-

10

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

257

5

-

-

0

-

20

20

-

Stödområde 2a

990

10

-

-

16

2

40

57

-

Stödområde 2b

393

0

-

0

9

-

5

14

0

Stödområde 3

618

5

-

-

2

-

144

146

1

Stödområde 4a

648

-

-

30

266

9

813

1 118

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 4b

378

-

-

200

503

57

125

886

0

Stödområde 5a

266

352

41

147

269

8

89

514

45

Stödområde 5b

1 661

36

85

1 726

2 260

96

350

4 431

115

Stödområde 5c

220

509

91

800

870

57

105

1 831

21

Stödområde 5m

892

174

236

2 639

1 231

16

217

4 104

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga riket

14 123

6 985

40 291

44 997

27 626

886

1 400

74 908

4 077

Region obestämd

-

-

43

-

10

-

-

10

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

20 447

8 075

40 786

50 539

33 062

1 131

3 308

88 040

4 321

2006

20 177

7 824

43 592

48 346

35 446

1 263

6 038

91 093

8 916

2005

22 143

8 398

49 202

35 468

38 503

1 491

7 073

82 534

9 806

2004

22 820

8 659

47 670

38 288

36 329

1319

8 379

84 315

5 702

2003

21 932

8 619

50 103

23 355

26 673

817

7 734

58 579

3 729