Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2007

JO 10 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Areal träda m.m. samt total åkermark 2007. Hektar.

4. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land 2007. Hectare.

Område

 

Energiskog

 

 

Trädgårdsväxter

 

Andra växtslag

 

Träda

 

 

Outnyttjad åkermark

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

596

200

150

15 275

274

84 300

Uppsala

2 278

134

814

25 632

59

168 162

Södermanlands

1 936

412

258

20 818

120

127 383

Östergötlands

1 327

612

276

23 603

52

204 363

Jönköpings

16

106

38

4 101

48

89 509

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

31

31

11

2 682

25

49 400

Kalmar

127

993

68

9 124

40

124 071

Gotlands

52

784

65

5 925

23

85 448

Blekinge

25

671

35

2 376

39

31 860

Skåne

2 566

5 651

907

27 593

391

448 477

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

88

557

70

9 535

170

111 494

Västra Götalands

944

978

1 320

61 760

165

472 529

Värmlands

271

153

445

13 197

41

110 169

Örebro

2 131

260

175

15 288

57

105 827

Västmanlands

1 116

50

811

18 386

64

102 693

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

316

142

204

7 278

34

63 146

Gävleborgs

58

62

138

5 389

102

68 411

Västernorrlands

38

62

100

2 664

37

50 570

Jämtlands

16

92

19

1 252

15

42 308

Västerbottens

446

42

41

7 555

47

71 494

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

20

218

2

2 108

36

35 536

Region obestämd

3

22

0

45

-

412

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 190

3 813

639

20 883

373

330 570

Götalands mellanbygder

1 257

4 407

434

22 647

145

321 515

Götalands norra slättbygder

1 670

1 196

1 328

56 720

94

445 603

Svealands slättbygder

7 931

1 142

2 282

97 160

530

612 016

Götalands skogsbygder

890

868

376

40 485

327

477 748

Mellersta Sveriges skogs-bygder

915

307

638

26 671

162

190 558

Nedre Norrland

78

218

207

7 117

122

154 956

Övre Norrland

465

261

43

9 860

85

114 182

Region obestämd

3

22

0

45

-

412

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

23

78

18

1 333

16

29 639

Stödområde 2a

447

216

54

9 822

81

122 485

Stödområde 2b

53

163

124

3 760

77

78 220

Stödområde 3

26

36

354

5 150

47

70 457

Stödområde 4a

553

165

386

16 846

110

123 778

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 4b

214

128

73

6 191

6

45 883

Stödområde 5a

114

315

116

11 809

158

208 338

Stödområde 5b

859

708

524

41 658

268

356 232

Stödområde 5c

680

379

124

19 769

126

138 194

Stödområde 5m

407

1 075

118

11 674

35

95 924

 

 

 

 

 

 

 

Övriga riket

11 019

8 946

4 055

153 531

915

1 377 998

Region obestämd

3

22

0

45

-

412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

14 398

12 233

5 947

281 588

1 838

2 647 561

2006

13 906

12 106

5 853

308 544

1 658

2 659 985

2005

13 965

12 424

5 537

318 038

1 847

2 682 087

2004

14 144

11 481

1 969

266 443

12 779

2 625 958

2003

14 318

10 481

1 900

275 694

11 966

2 629 321