Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2007

JO 10 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5. Areal betesmark och slåtteräng 2007. Hektar.

5. Areas under pasture and meadow 2007. Hectare.

Område

Betesmark

Slåtteräng

Skogs-bete

Fäbodbete

Alvarbete

Outnyttjad betes-mark

Summa betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14 002

140

1 080

-

5

90

15 317

Uppsala

19 880

402

1 748

-

3

74

22 108

Södermanlands

19 166

341

468

2

2

70

20 050

Östergötlands

47 915

253

1 577

-

-

93

49 838

Jönköpings

43 888

211

104

-

4

75

44 283

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

23 950

322

161

-

7

53

24 493

Kalmar

55 912

1 011

2 620

-

22 021

108

81 672

Gotlands

19 554

421

5 791

-

5 065

62

30 892

Blekinge

13 680

78

216

-

-

45

14 019

Skåne

61 023

1 888

271

10

20

109

63 320

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

18 657

158

109

7

5

77

19 013

Västra Götalands

66 496

964

900

17

9

373

68 759

Värmlands

7 444

304

73

1 354

19

40

9 232

Örebro

10 253

267

138

30

3

60

10 752

Västmanlands

8 133

449

26

-

1

84

8 692

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

6 215

261

242

10 275

11

49

17 054

Gävleborgs

5 111

242

116

1 772

-

36

7 277

Västernorrlands

2 836

216

74

301

-

15

3 442

Jämtlands

4 853

344

377

9 422

1

23

15 020

Västerbottens

1 765

267

605

371

-

11

3 020

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

1 335

859

80

-

1

28

2 303

Region obestämd

290

3

240

14

-

0

548

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19 894

981

26

6

4

67

20 979

Götalands mellanbygder

84 223

1 916

7 038

8

27 093

215

120 492

Götalands norra slättbygder

46 433

550

810

4

4

140

47 941

Svealands slättbygder

68 571

1 478

3 417

4

10

349

73 828

Götalands skogsbygder

192 872

1 730

3 749

12

28

542

198 933

Mellersta Sveriges skogsbygder

22 352

702

274

428

13

147

23 916

Nedre Norrland

13 216

780

314

14 837

15

78

29 239

Övre Norrland

4 509

1 261

1 150

8 262

7

39

15 227

Region obestämd

290

3

240

14

-

0

548

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

3 363

1 177

1 005

7 615

7

30

13 196

Stödområde 2a

5 226

397

268

10 492

1

19

16 403

Stödområde 2b

4 958

302

104

2 131

-

53

7 548

Stödområde 3

7 023

361

107

3 114

20

28

10 653

Stödområde 4a

9 011

356

82

171

7

76

9 702

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 4b

2 979

60

33

1

-

18

3 092

Stödområde 5a

113 221

1 380

4 256

7

2 910

361

122 136

Stödområde 5b

112 884

1 839

5 729

8

4 429

390

125 277

Stödområde 5c

43 288

337

1 747

-

5 503

112

50 986

Stödområde 5m

13 274

437

1 759

-

14 286

41

29 797

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga riket

136 842

2 752

1 687

21

12

450

141 763

Region obestämd

290

3

240

14

-

0

548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

452 359

9 401

17 017

23 574

27 174

1 576

531 103

2006

487 932

8 751

15 341

23 303

25 731

1 799

562 857

2005

477 932

8 628

19 163

22 844

26 417

2 883

557 867

2004

461 812

7 434

17 616

16 191

22 729

18 008

543 790

2003

441 908

6 558

15 181

16 085

22 704

10 473

512 910