Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksmarkens användning 2007

JO 10 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Tabeller

Teckenförklaring

1a. Areal spannmål 2007. Hektar

1b. Antal företag med odling av spannmål 2007.

2a. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2007. Hektar

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2007.

3a. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2007. Hektar

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2007.

4a. Areal träda m.m. samt total åkermark 2007. Hektar

4b. Antal företag med träda m.m. samt antal företag totalt 2007.

5a. Areal betesmark och slåtteräng 2007. Hektar

5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 2007.

6. Data på kommunnivå (bilaga)

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure