Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2007

JO 10 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 2007.1

5b. Number of holdings with pasture and meadow 2007.

Område
Storleksgrupp åker

Betesmark

Slåtteräng

Skogs-bete

Fäbodbete

Alvarbete

Outnyttjad betes-mark

Ospecificerad betesmark

Totalt med betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 121

19

98

-

-

33

14

1 157

Uppsala

1 639

59

169

-

-

32

19

1 695

Södermanlands

1 269

53

72

-

-

19

6

1 297

Östergötlands

2 448

78

160

-

-

64

19

2 484

Jönköpings

3 217

130

39

-

-

42

65

3 302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 039

155

28

-

-

26

34

2 093

Kalmar

2 621

234

141

-

166

20

17

2 674

Gotlands

1 079

113

345

-

127

21

8

1 155

Blekinge

1 031

35

17

-

-

16

21

1 057

Skåne

4 594

243

63

..

-

81

40

4 730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 173

50

22

..

-

45

21

2 224

Västra Götalands

7 186

246

164

-

-

137

170

7 504

Värmlands

1 128

62

21

6

-

23

73

1 248

Örebro

1 056

49

27

..

-

22

14

1 109

Västmanlands

717

43

6

-

-

25

6

752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

923

70

12

75

-

27

32

1 017

Gävleborgs

961

56

27

26

-

22

39

1 040

Västernorrlands

680

43

12

6

-

15

64

775

Jämtlands

748

76

34

86

-

6

42

857

Västerbottens

412

39

44

..

-

6

27

468

Norrbottens

291

58

11

-

-

5

36

367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 086

107

15

..

-

40

6

2 157

Götalands mellanbygder

4 436

411

436

..

292

67

26

4 600

Götalands norra slättbygder

3 861

104

124

-

-

74

34

3 960

Svealands slättbygder

5 465

196

361

..

-

120

53

5 651

Götalands skogsbygder

15 635

640

380

-

..

255

307

16 106

Mellersta Sveriges skogsbygder

3 001

155

69

13

-

76

114

3 226

Nedre Norrland

2 355

159

57

99

-

45

148

2 620

Övre Norrland

951

145

71

89

-

11

79

1 154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

559

110

47

66

-

5

56

713

Stödområde 2a

1 033

95

45

74

-

12

62

1 171

Stödområde 2b

1 058

63

23

19

-

29

77

1 188

Stödområde 3

1 220

78

22

38

-

21

84

1 354

Stödområde 4a+b

1 836

93

30

8

-

52

49

1 960

Stödområde 5a

8 945

452

252

-

41

123

217

9 267

Stödområde 5b

8 679

447

465

-

112

145

117

8 937

Stödområde 5c

3 087

84

178

..

53

55

23

3 147

Stödområde 5m

1 227

113

172

-

98

27

8

1 328

Övriga riket

10 973

397

304

..

..

221

74

11 278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

5 179

415

139

22

15

56

607

5 995

5,1- 10,0

6 044

334

198

37

17

112

157

6 420

10,1- 20,0

6 785

343

226

31

25

161

3

6 992

20,1- 30,0

3 963

170

166

31

30

83

-

4 043

30,1- 50,0

4 947

200

226

35

35

89

-

5 024

50,1- 100,0

5 857

245

328

35

95

92

-

5 926

100,1- 200,0

2 976

138

177

13

63

61

-

3 008

Över 200,0

1 140

55

49

..

13

31

-

1 154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

36 891

1 900

1 509

205

293

685

767

38 562

2006

37 946

1 923

1 403

207

278

646

1 145

39 967

2005

39 126

1 970

1 503

217

276

834

1 241

41 262

2004

36 124

1 619

1 756

171

252

4 262

1 481

39 324

2003

35 008

1 589

1 639

160

231

3 042

5 292

41 658


1) För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.