Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2007

JO 10 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2007. Hektar

2a. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2007. Hectare

Område
Storleksgrupp åker

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Grönfoder1

 

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

451

-

-

440

32 970

122

Uppsala

1 952

-

-

1 678

44 932

696

Södermanlands

1 083

-

-

741

41 872

760

Östergötlands

3 608

..

-

2 110

67 026

2 171

Jönköpings

96

-

-

2 952

65 191

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

27

-

-

1 144

36 940

15

Kalmar

1 053

-

535

3 514

68 081

111

Gotlands

991

-

-

2 153

39 187

58

Blekinge

22

-

-

512

15 111

9

Skåne

1 659

5 858

-

7 631

101 037

4 594

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

649

864

-

2 801

44 785

350

Västra Götalands

5 175

2 093

-

9 065

172 892

2 593

Värmlands

462

-

-

2 039

61 473

947

Örebro

771

-

-

696

33 248

715

Västmanlands

928

-

-

392

23 603

939

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

164

-

-

708

34 021

81

Gävleborgs

92

..

-

1 676

44 312

28

Västernorrlands

..

-

-

1 570

41 145

37

Jämtlands

6

-

-

2 062

36 052

..

Västerbottens

..

-

-

1 841

50 451

41

Norrbottens

..

-

-

757

26 750

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 641

5 331

-

4 085

48 457

3 818

Götalands mellanbygder

2 483

1 178

535

8 424

122 417

984

Götalands norra slättbygder

7 345

2 093

-

6 021

104 332

4 182

Svealands slättbygder

5 433

-

-

4 444

182 823

3 926

Götalands skogsbygder

1 407

213

-

12 467

310 875

759

Mellersta Sveriges skogsbygder

829

..

-

3 073

109 284

514

Nedre Norrland

47

..

-

5 027

118 199

50

Övre Norrland

13

-

-

2 940

84 690

43

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

..

-

-

1 236

28 725

25

Stödområde 2a

13

-

-

3 496

87 440

27

Stödområde 2b

18

-

-

2 699

60 756

37

Stödområde 3

40

..

-

1 201

48 100

58

Stödområde 4a+b

724

-

-

2 449

88 095

1 072

Stödområde 5a

278

-

-

5 651

158 595

272

Stödområde 5b

1 555

114

144

9 938

197 404

475

Stödområde 5c

525

..

-

2 154

79 922

218

Stödområde 5m

1 524

..

392

2 202

42 152

239

Övriga riket

14 518

8 671

-

15 456

289 890

11 853

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

13

..

-

226

36 367

76

5,1- 10,0

76

34

-

810

74 278

144

10,1- 20,0

316

101

-

2 226

125 926

272

20,1- 30,0

373

165

16

2 342

99 405

181

30,1- 50,0

1 026

487

23

5 358

161 443

579

50,1- 100,0

3 712

1 480

105

12 495

276 470

2 072

100,1- 200,0

5 814

2 793

156

13 197

200 298

3 896

Över 200,0

7 869

3 761

236

9 829

106 891

7 056

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

19 198

8 824

535

46 482

1 081 077

14 276

2006

26 180

8 954

646

42 463

1 055 063

15 151

2005

31 285

8 874

707

39 628

1 027 294

12 847

2004

33 116

9 318

767

35 715

934 771

12 329

2003

28 942

9 121

767

31 748

933 280

12 306


1)    Inkl. majs.