Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2007

JO 10 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2007.1

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder 2007.

Område
Storleksgrupp åker

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Grönfoder2

 

Slåtter- och betesvall

 

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

44

-

-

64

1 700

13

Uppsala

166

-

-

140

2 471

39

Södermanlands

95

-

-

83

1 822

29

Östergötlands

269

..

-

241

3 106

114

Jönköpings

18

-

-

580

3 608

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

9

-

-

218

2 432

7

Kalmar

108

-

45

389

3 091

12

Gotlands

129

-

-

242

1 492

9

Blekinge

7

-

-

108

1 258

8

Skåne

157

383

-

885

7 653

252

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

87

65

-

311

3 097

23

Västra Götalands

424

141

-

970

11 444

152

Värmlands

36

-

-

235

3 219

60

Örebro

72

-

-

79

2 087

50

Västmanlands

83

-

-

36

1 400

51

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

22

-

-

134

1 943

9

Gävleborgs

17

..

-

270

2 349

14

Västernorrlands

..

-

-

352

2 162

12

Jämtlands

4

-

-

371

1 797

..

Västerbottens

..

-

-

267

2 400

5

Norrbottens

..

-

-

114

1 223

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

158

353

-

394

4 346

216

Götalands mellanbygder

291

88

45

927

6 259

69

Götalands norra slättbygder

559

141

-

489

6 357

216

Svealands slättbygder

466

-

-

408

9 356

221

Götalands skogsbygder

181

14

-

2 091

19 531

79

Mellersta Sveriges skogsbygder

88

..

-

392

6 552

44

Nedre Norrland

15

..

-

952

6 023

22

Övre Norrland

3

-

-

471

4 165

6

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

..

-

-

257

1 988

4

Stödområde 2a

3

-

-

551

3 890

5

Stödområde 2b

6

-

-

521

3 081

15

Stödområde 3

12

..

-

245

2 866

15

Stödområde 4a+b

67

-

-

245

4 760

71

Stödområde 5a

60

-

-

1 139

10 881

37

Stödområde 5b

203

7

13

1 235

11 392

48

Stödområde 5c

69

..

-

291

4 005

21

Stödområde 5m

176

..

32

228

2 095

19

Övriga riket

1 165

580

-

1 496

18 921

630

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

15

..

-

183

11 070

40

5,1- 10,0

41

5

-

464

11 686

40

10,1- 20,0

112

11

-

859

11 477

47

20,1- 30,0

99

20

4

658

6 019

32

30,1- 50,0

191

47

5

1 042

7 113

61

50,1- 100,0

467

135

16

1 536

7 960

171

100,1- 200,0

489

205

12

928

4 054

246

Över 200,0

333

167

8

381

1 591

222

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

1 747

591

45

6 051

60 970

859

2006

2 322

583

57

5 991

60 852

889

2005

2 832

576

71

5 972

62 479

867

2004

3 158

598

71

5 671

52 212

771

2003

3 022

591

76

5 471

51 719

814


1)      För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

2)      Inkl. majs.