Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2007

JO 10 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2007. Hektar

3a. Areas under potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2007. Hectare

Område
Storleksgrupp åker

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

 

Vårrybs

 

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

111

-

..

1 327

2 115

247

122

3 811

133

Uppsala

303

..

-

1 328

5 945

325

337

7 934

494

Södermanlands

86

-

..

995

4 122

218

264

5 599

401

Östergötlands

1 786

..

-

8 886

3 760

23

337

13 007

1 521

Jönköpings

278

-

-

180

59

..

..

260

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

131

8

-

53

24

-

..

99

..

Kalmar

473

780

695

2 537

263

-

-

2 800

40

Gotlands

871

-

47

2 572

915

..

120

3 611

..

Blekinge

139

2 460

825

390

118

-

-

508

-

Skåne

6 587

4 620

38 357

21 020

2 194

37

16

23 267

256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 447

12

737

1 730

700

-

55

2 486

23

Västra Götalands

3 222

111

-

8 450

5 745

41

706

14 942

1 154

Värmlands

555

-

-

206

553

62

406

1 227

..

Örebro

678

..

-

463

3 141

31

169

3 804

118

Västmanlands

59

-

-

187

3 244

114

104

3 648

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

880

..

-

..

80

-

405

500

-

Gävleborgs

307

-

-

..

42

..

225

269

4

Västernorrlands

208

..

-

..

9

-

-

9

-

Jämtlands

183

-

-

-

-

-

..

..

-

Västerbottens

395

..

-

-

5

..

11

18

-

Norrbottens

631

..

-

-

10

-

31

41

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5 944

754

31 426

17 167

1 695

..

53

18 931

176

Götalands mellanbygder

4 189

6 321

8 683

10 123

1 743

16

120

12 001

171

Götalands norra slättbygder

4 310

123

-

15 387

7 847

38

789

24 061

2 467

Svealands slättbygder

1 393

15

20

4 403

18 524

993

1 156

25 075

1 224

Götalands skogsbygder

1 336

803

552

2 327

2 059

48

207

4 640

39

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 014

..

-

934

1 152

..

895

2 985

255

Nedre Norrland

1 090

..

-

..

10

-

80

90

1

Övre Norrland

1 054

..

-

-

16

..

42

59

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

278

-

-

-

1

-

..

4

-

Stödområde 2a

899

..

-

-

16

..

42

60

..

Stödområde 2b

392

..

-

..

9

-

5

14

..

Stödområde 3

619

..

-

-

..

-

150

152

..

Stödområde 4a+b

1 026

-

-

222

773

67

944

2 005

3

Stödområde 5a

304

55

..

332

646

..

112

1 110

129

Stödområde 5b

1 702

118

339

2 496

2 225

82

232

5 035

122

Stödområde 5c

313

516

90

901

1 304

92

121

2 418

99

Stödområde 5m

902

171

230

2 636

1 421

16

281

4 355

60

Övriga riket

13 895

7 158

40 020

43 754

26 650

838

1 450

72 692

3 919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

111

8

12

32

20

-

5

58

..

5,1- 10,0

302

14

82

96

92

..

12

201

35

10,1- 20,0

765

87

634

576

423

21

76

1 097

120

20,1- 30,0

934

216

964

1 000

636

26

98

1 760

48

30,1- 50,0

1 827

766

2 860

2 934

1 671

76

351

5 032

277

50,1- 100,0

4 482

1 862

8 054

8 970

5 512

190

777

15 449

443

100,1- 200,0

6 539

2 430

10 984

14 647

10 034

250

1 366

26 298

1 209

Över 200,0

5 372

2 650

17 092

22 085

14 655

554

656

37 950

2 198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

20 330

8 032

40 682

50 341

33 044

1 117

3 341

87 843

4 333

2006

20 212

7 966

44 184

47 638

35 148

1 138

6 270

90 194

8 764

2005

22 081

8 372

49 182

34 997

38 578

1 460

7 116

82 152

9 854

2004

23 015

8 656

47 625

37 496

36 715

1 244

8 343

83 798

5 764

2003

21 923

8 617

50 100

23 352

26 670

817

7 734

58 574

3 727