Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2007

JO 10 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2007.1

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2007.

Område
Storleksgrupp åker

Matpotatis

 

 

Potatis för stärkelse

 

Sockerbetor

 

Höstraps

 

 

Vårraps

 

 

Höstrybs

 

 

Vårrybs

 

 

Totalt med raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

86

-

..

67

106

14

6

166

10

Uppsala

138

..

-

80

291

37

29

383

25

Södermanlands

74

-

..

54

175

15

20

240

15

Östergötlands

181

..

-

494

232

4

22

681

100

Jönköpings

240

-

-

18

13

..

..

34

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

137

4

-

6

4

-

..

9

..

Kalmar

184

61

45

179

28

-

-

202

7

Gotlands

111

-

8

232

112

..

18

315

..

Blekinge

121

179

106

39

15

-

-

50

-

Skåne

665

304

2 349

1 260

168

6

3

1 386

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

307

3

146

145

76

-

5

224

4

Västra Götalands

788

16

-

589

437

7

70

1 035

67

Värmlands

128

-

-

11

31

4

27

68

..

Örebro

163

..

-

31

169

3

18

205

11

Västmanlands

38

-

-

17

172

7

7

195

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

190

..

-

..

6

-

35

42

-

Gävleborgs

227

-

-

..

6

..

26

31

5

Västernorrlands

287

..

-

..

5

-

-

7

-

Jämtlands

195

-

-

-

-

-

..

..

-

Västerbottens

153

..

-

-

5

..

3

9

-

Norrbottens

96

..

-

-

4

-

5

8

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

604

89

1 878

1 028

133

..

6

1 136

12

Götalands mellanbygder

568

399

775

778

191

4

18

924

10

Götalands norra slättbygder

423

15

-

954

551

6

61

1 456

150

Svealands slättbygder

447

3

3

250

908

79

91

1 199

67

Götalands skogsbygder

1 102

83

63

196

191

9

27

402

17

Mellersta Sveriges skogsbygder

361

..

-

63

75

..

79

205

17

Nedre Norrland

724

..

-

..

6

-

10

17

3

Övre Norrland

302

..

-

-

9

..

8

17

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

173

-

-

-

3

-

..

4

-

Stödområde 2a

292

..

-

-

7

..

8

15

..

Stödområde 2b

403

..

-

..

5

-

3

9

..

Stödområde 3

207

..

-

-

..

-

14

15

..

Stödområde 4a+b

257

-

-

13

48

6

76

136

3

Stödområde 5a

714

13

..

25

61

..

15

99

17

Stödområde 5b

649

20

32

250

193

17

26

454

17

Stödområde 5c

141

47

18

92

90

8

14

189

6

Stödområde 5m

145

20

23

223

136

3

30

349

5

Övriga riket

1 566

482

2 586

2 653

1 535

66

113

4 090

224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

323

5

4

15

9

-

3

27

..

5,1- 10,0

563

9

35

28

28

..

4

60

12

10,1- 20,0

808

31

184

117

73

3

19

208

20

20,1- 30,0

523

51

214

165

94

5

20

278

14

30,1- 50,0

655

102

464

401

238

14

49

677

34

50,1- 100,0

821

161

781

895

541

29

87

1 492

42

100,1- 200,0

553

132

596

931

613

26

94

1 536

73

Över 200,0

256

80

379

669

453

25

22

1 000

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

4 502

571

2 657

3 221

2 049

103

298

5 278

275

2006

4 770

604

3 210

3 138

2 358

105

572

5 772

495

2005

5 149

645

3 520

2 530

2 666

145

616

5 517

569

2004

5 147

700

3 629

2 719

2 568

136

755

5 752

422

2003

5 306

669

3 829

1 963

2 009

107

751

4 511

328


1) För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.