Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksmarkens användning 2007

JO 10 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4a. Areal träda m.m. samt total åkermark 2007. Hektar

4a. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land 2007. Hectare

Område
Storleksgrupp åker

Energiskog

Trädgårds­växter1

Andra växtslag

Träda

 

Outnyttjad åkermark

Ospecificerad åkermark2

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

553

275

148

15 230

329

164

84 423

Uppsala

2 272

129

869

25 624

66

163

168 203

Södermanlands

1 942

328

244

20 883

122

98

127 338

Östergötlands

1 307

708

264

23 317

57

165

204 254

Jönköpings

..

229

39

4 111

55

430

89 683

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

30

48

11

2 693

26

228

49 323

Kalmar

127

870

99

9 101

43

167

123 911

Gotlands

52

819

65

5 906

23

60

85 454

Blekinge

25

692

35

2 375

39

170

31 888

Skåne

2 576

7 760

843

27 562

411

598

450 882

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

85

682

75

9 453

173

204

111 474

Västra Götalands

926

1 057

1 315

61 504

184

1 380

472 090

Värmlands

268

177

434

13 183

49

944

109 658

Örebro

2 130

305

175

15 274

57

211

105 899

Västmanlands

1 102

67

838

18 324

77

62

102 552

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

315

177

199

7 249

34

375

61 185

Gävleborgs

58

69

134

5 353

101

492

68 649

Västernorrlands

35

75

90

2 574

41

707

50 924

Jämtlands

..

105

18

1 234

16

441

42 361

Västerbottens

449

97

39

7 548

51

541

71 621

Norrbottens

19

243

2

2 093

69

642

35 929

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 180

4 912

588

20 855

400

222

332 499

Götalands mellanbygder

1 229

5 212

398

22 123

129

360

316 218

Götalands norra slättbygder

1 626

1 345

1 316

55 437

107

339

437 796

Svealands slättbygder

7 754

1 164

2 335

96 299

599

656

603 839

Götalands skogsbygder

898

1 296

429

40 838

358

2 264

483 514

Mellersta Sveriges skogs-bygder

1 069

407

636

28 242

182

1 400

203 297

Nedre Norrland

75

237

192

6 924

128

1 653

154 636

Övre Norrland

468

341

41

9 873

121

1 346

115 902

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

23

82

18

2 603

34

810

35 991

Stödområde 2a

450

303

51

8 499

101

914

116 639

Stödområde 2b

50

181

111

3 660

80

903

78 719

Stödområde 3

26

45

345

5 105

51

964

70 888

Stödområde 4a+b

763

358

451

23 008

119

797

167 053

Stödområde 5a

206

255

209

15 607

168

1 498

220 332

Stödområde 5b

934

960

515

36 949

292

983

353 169

Stödområde 5c

857

530

141

21 404

169

232

151 219

Stödområde 5m

490

1 043

294

15 629

54

64

113 385

Övriga riket

10 500

11 158

3 800

148 128

956

1 074

1 340 305

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

124

460

115

4 097

57

5 502

49 133

5,1- 10,0

379

678

282

11 028

134

2 670

99 135

10,1- 20,0

1 039

1 264

456

26 455

275

68

193 941

20,1- 30,0

954

911

314

24 982

144

-

175 348

30,1- 50,0

1 888

1 782

710

44 316

265

-

322 827

50,1- 100,0

2 489

2 627

1 567

67 269

424

-

630 058

100,1- 200,0

3 268

3 130

1 139

55 025

425

-

613 679

Över 200,0

4 159

4 062

1 350

47 420

299

-

563 580

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

14 299

14 913

5 934

280 591

2 023

8 239

2 647 700

2006

13 689

12 221

6 011

306 861

2 025

21 423

2 660 424

2005

13 700

13 376

5 094

321 309

1 769

31 555

2 703 057

2004

14 113

11 504

1 930

268 223

13 885

30 442

2 660 643

2003

14 306

10 437

1 893

275 644

11 936

41 374

2 668 586


1)    I arealen för trädgårdsväxter ingår fr.o.m. år 2005 kryddväxter och utsäde grönsaker.

2)    Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.