Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksmarkens användning 2007

JO 10 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med träda m.m. samt antal företag totalt 2007.1

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and with arable land 2007.

Område
Storleksgrupp åker

Energiskog

Trädgårds­växter

Andra växtslag

Träda

Outnyttjad åkermark

Ospecificerad åkermark

Totalt med åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

52

68

28

1 129

101

37

1 926

Uppsala

163

61

77

2 165

87

39

3 097

Södermanlands

120

67

47

1 460

76

23

2 166

Östergötlands

102

131

48

2 233

88

41

3 516

Jönköpings

..

78

27

1 218

64

100

3 794

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

5

41

12

683

37

58

2 543

Kalmar

10

169

29

1 617

41

38

3 291

Gotlands

7

124

24

951

33

15

1 597

Blekinge

3

138

11

487

23

38

1 383

Skåne

285

814

177

4 022

282

152

9 187

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

10

190

41

1 617

94

50

3 560

Västra Götalands

131

298

186

7 585

231

339

14 608

Värmlands

23

50

93

1 661

37

224

3 975

Örebro

173

72

31

1 502

77

50

2 561

Västmanlands

83

24

56

1 246

73

15

1 802

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

35

42

33

990

43

95

2 331

Gävleborgs

13

46

43

993

71

111

2 671

Västernorrlands

17

41

50

710

41

169

2 462

Jämtlands

..

29

13

451

21

102

1 959

Västerbottens

50

39

15

1 160

51

123

2 840

Norrbottens

4

58

3

459

19

149

1 463

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

177

553

137

3 085

199

56

5 643

Götalands mellanbygder

111

688

102

3 625

152

92

7 118

Götalands norra slättbygder

186

238

143

5 716

155

83

8 633

Svealands slättbygder

563

290

250

7 578

385

152

11 466

Götalands skogsbygder

83

468

164

7 771

362

550

21 465

Mellersta Sveriges skogs-bygder

109

137

128

3 550

155

330

7 949

Nedre Norrland

25

110

105

1 975

113

394

6 764

Övre Norrland

54

97

19

1 710

74

311

4 905

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

6

26

8

559

29

195

2 333

Stödområde 2a

51

95

28

1 626

55

209

4 467

Stödområde 2b

17

67

67

1 026

76

207

3 459

Stödområde 3

6

35

89

1 106

38

239

3 428

Stödområde 4a+b

76

100

70

2 732

111

180

5 760

Stödområde 5a

26

219

79

3 514

167

360

11 901

Stödområde 5b

115

291

122

5 989

238

241

12 813

Stödområde 5c

79

148

44

2 555

124

53

4 486

Stödområde 5m

42

158

44

1 626

57

17

2 506

Övriga riket

887

1 446

502

14 972

698

267

24 319

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

40

324

86

1 732

79

1 516

14 031

5,1- 10,0

71

327

100

2 889

155

440

13 690

10,1- 20,0

137

413

151

4 540

241

12

13 505

20,1- 30,0

104

224

93

3 920

143

-

7 130

30,1- 50,0

158

331

147

6 942

254

-

8 268

50,1- 100,0

242

415

192

8 159

344

-

8 965

100,1- 200,0

243

347

144

4 182

242

-

4 483

Över 200,0

289

198

123

1 616

128

-

1 687

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

1 284

2 579

1 036

33 980

1 586

1 968

71 759

2006

1 236

2 222

1 088

35 102

1 572

2 806

72 751

2005

1 225

2 497

1 009

35 734

1 599

2 981

74 863

2004

1 290

2 211

833

29 930

7 939

3 966

65 801

2003

1 295

2 183

780

28 961

7 208

5 295

66 780


1)    För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.