Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2008

JO 10 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2008. Hektar. Preliminära uppgifter

2. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2008. Hectare. Preliminary results

Område

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Grön- foder1

 

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

552

-

-

486

34 748

135

Uppsala

1 692

1

-

1 257

48 041

821

Södermanlands

1 090

-

-

944

44 179

614

Östergötlands

3 418

-

-

1 849

72 548

2 113

Jönköpings

79

-

-

3 034

65 981

20

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

17

-

-

1 169

36 987

11

Kalmar

877

-

502

4 181

69 181

146

Gotlands

711

-

-

2 065

39 204

88

Blekinge

16

-

-

472

15 297

6

Skåne

1 008

5 929

-

6 590

110 849

4 903

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

402

1 120

-

2 683

46 557

395

Västra Götalands

5 446

184

-

7 997

177 239

2 627

Värmlands

457

-

-

1 544

62 653

965

Örebro

586

7

-

652

34 135

492

Västmanlands

752

-

-

561

25 274

764

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

203

-

-

702

34 938

82

Gävleborgs

72

-

-

1 912

45 092

59

Västernorrlands

3

-

-

2 050

41 714

44

Jämtlands

14

-

-

2 539

36 190

6

Västerbottens

2

-

-

1 836

51 760

35

Norrbottens

1

-

-

749

26 897

4

 

 

 

 

 

 

 

Region obestämd

-

-

-

4

87

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

969

5 501

-

3 597

53 141

4 275

Götalands mellanbygder

1 846

1 132

502

8 555

124 111

997

Götalands norra slättbygder

7 654

184

-

5 168

110 939

4 278

Svealands slättbygder

4 976

8

-

4 226

193 136

3 508

Götalands skogsbygder

1 187

415

-

12 055

321 439

543

Mellersta Sveriges skogsbygder

683

-

-

2 475

110 969

617

Nedre Norrland

73

-

-

6 200

120 376

71

Övre Norrland

9

-

-

2 997

85 352

41

Region obestämd

-

-

-

4

87

-

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

9

-

-

1 211

23 014

20

Stödområde 2a

6

-

-

3 923

94 900

40

Stödområde 2b

14

-

-

3 443

61 627

45

Stödområde 3

73

-

-

1 115

49 292

64

Stödområde 4a + 4b

695

-

-

1 917

89 485

1 100

Stödområde 5a

238

-

-

5 088

152 825

87

Stödområde 5b

1 015

157

137

9 641

207 130

447

Stödområde 5c

494

19

-

2 277

83 436

124

Stödområde 5m

1 221

10

364

2 213

44 509

278

Övriga riket

13 632

7 055

-

14 444

313 243

12 126

Region obestämd

-

-

-

4

87

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

17 398

7 240

502

45 277

1 119 550

14 331

2007

19 343

8 669

544

46 771

1 089 588

14 306

2006

26 905

8 883

654

42 959

1 063 026

15 295

2005

31 357

8 852

701

40 057

1 035 140

12 996

2004

32 683

9 350

750

35 645

930 527

12 430


1) Inkl. majs.