Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2008

JO 10 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2008. Hektar. Preliminära uppgifter

3. Areas under potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2008. Hectare. Preliminary results

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

 

Vårrybs

 

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

112

-

-

1 173

2 323

143

90

3 728

145

Uppsala

302

0

-

1 935

3 973

269

183

6 361

185

Södermanlands

86

-

25

1 671

3 019

143

148

4 981

376

Östergötlands

1 730

5

-

9 837

3 367

-

183

13 386

1 524

Jönköpings

289

-

-

148

77

12

15

252

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

111

8

-

65

57

-

13

135

-

Kalmar

462

753

277

2 813

266

7

12

3 098

54

Gotlands

918

-

18

3 393

922

33

138

4 486

42

Blekinge

124

2 153

677

476

196

3

2

676

-

Skåne

6 563

4 309

34 922

27 940

1 091

32

53

29 116

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 181

-

748

1 658

487

-

70

2 215

56

Västra Götalands

2 969

78

2

10 440

4 018

63

396

14 918

714

Värmlands

516

1

-

258

507

52

225

1 043

0

Örebro

583

0

2

788

2 086

34

127

3 035

124

Västmanlands

57

-

-

260

2 039

84

71

2 454

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

919

0

-

34

105

-

406

545

1

Gävleborgs

339

2

0

6

75

-

224

304

5

Västernorrlands

196

0

-

1

2

-

-

3

-

Jämtlands

169

0

-

-

3

-

-

3

-

Västerbottens

429

-

-

-

11

-

15

26

-

Norrbottens

624

-

-

-

3

-

75

79

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region obestämd

1

-

-

2

12

-

-

13

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5 408

733

28 993

21 715

945

14

91

22 765

99

Götalands mellanbygder

4 474

5 880

7 314

13 547

1 357

53

139

15 097

184

Götalands norra slättbygder

4 213

83

-

19 160

6 010

41

368

25 578

2 142

Svealands slättbygder

1 408

0

27

6 068

13 595

726

630

21 020

879

Götalands skogsbygder

1 131

609

337

1 796

1 662

41

207

3 707

5

Mellersta Sveriges skogsbygder

881

1

-

608

1 030

-

837

2 474

126

Nedre Norrland

1 090

2

0

1

13

-

83

96

0

Övre Norrland

1 072

-

-

-

15

-

90

105

-

Region obestämd

1

-

-

2

12

-

-

13

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

244

-

-

-

9

-

8

17

-

Stödområde 2a

939

0

-

-

6

-

82

88

-

Stödområde 2b

399

-

-

1

9

-

3

12

0

Stödområde 3

618

2

0

-

9

-

187

196

1

Stödområde 4a + 4b

1 024

0

-

303

717

52

714

1 786

6

Stödområde 5a

226

36

6

63

247

26

95

431

3

Stödområde 5b

1 413

54

28

2 075

1 770

54

199

4 098

81

Stödområde 5c

177

417

86

846

1 126

21

102

2 096

23

Stödområde 5m

919

151

24

3 474

1 172

43

141

4 830

54

Övriga riket

13 717

6 648

36 528

56 134

19 562

679

912

77 287

3 267

Region obestämd

1

-

-

2

12

-

-

13

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

19 678

7 309

36 672

62 897

24 638

876

2 444

90 855

3 435

2007

20 447

8 075

40 786

50 539

33 062

1 131

3 308

88 040

4 321

2006

20 177

7 824

43 592

48 346

35 446

1 263

6 038

91 093

8 916

2005

22 143

8 398

49 202

35 468

38 503

1 491

7 073

82 534

9 806

2004

22 820

8 659

47 670

38 288

36 329

1 319

8 379

84 315

5 702