Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2008

JO 10 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Areal träda m.m. samt total åkermark 2008. Hektar. Preliminära uppgifter

4. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land 2008. Hectare. Preliminary results

Område

 

Energiskog

 

Trädgårdsväxter

Andra växtslag

Träda

 

Outnyttjad åkermark1

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

592

190

152

9 799

-

83 799

Uppsala

2 230

159

899

13 900

-

167 900

Södermanlands

1 960

441

151

11 742

-

126 668

Östergötlands

1 241

658

212

6 516

-

203 672

Jönköpings

16

170

12

1 741

-

89 214

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

32

49

11

1 515

-

48 903

Kalmar

125

988

103

4 024

-

123 196

Gotlands

89

837

41

2 097

-

85 352

Blekinge

22

577

31

1 254

-

31 732

Skåne

2 537

6 990

821

6 472

-

448 356

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

93

776

61

4 152

-

110 975

Västra Götalands

921

1 005

1 080

40 130

-

470 160

Värmlands

297

114

484

8 569

-

108 752

Örebro

2 074

274

171

9 319

-

105 653

Västmanlands

1 086

52

952

11 192

-

102 520

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

312

147

159

4 060

-

60 848

Gävleborgs

53

59

83

2 826

-

68 280

Västernorrlands

69

57

109

1 185

-

50 370

Jämtlands

19

94

9

465

-

42 082

Västerbottens

478

52

22

5 196

-

70 988

Norrbottens

21

203

1

1 326

-

35 088

 

 

 

 

 

 

 

Region obestämd

-

8

2

37

-

206

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 157

4 353

668

4 637

-

330 439

Götalands mellanbygder

1 274

5 136

297

7 695

-

311 754

Götalands norra slättbygder

1 628

1 315

1 114

28 397

-

445 598

Svealands slättbygder

7 847

1 171

2 432

56 306

-

607 382

Götalands skogsbygder

851

1 155

277

23 939

-

480 325

Mellersta Sveriges skogs-bygder

900

302

583

17 012

-

191 393

Nedre Norrland

113

205

165

2 884

-

154 188

Övre Norrland

499

256

24

6 609

-

113 429

Region obestämd

-

8

2

37

-

206

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

27

81

15

787

-

26 206

Stödområde 2a

479

208

30

6 407

-

124 644

Stödområde 2b

84

150

123

1 349

-

78 048

Stödområde 3

28

37

294

3 096

-

70 167

Stödområde 4a + 4b

783

263

455

14 828

-

166 104

Stödområde 5a

105

223

137

8 516

-

198 720

Stödområde 5b

804

760

267

22 474

-

347 803

Stödområde 5c

783

527

179

10 739

-

143 786

Stödområde 5m

513

1 139

318

8 680

-

114 744

Övriga riket

10 661

10 505

3 742

70 604

-

1 364 285

Region obestämd

-

8

2

37

-

206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

14 268

13 901

5 563

147 517

.

2 634 713

2007

14 398

12 233

5 947

281 588

1 838

2 647 561

2006

13 906

12 106

5 853

308 544

1 658

2 659 985

2005

13 965

12 424

5 537

318 038

1 847

2 682 087

2004

14 144

11 481

1 969

266 443

12 779

2 625 958


1) Grödkoden för outnyttjad åkermark har tagits bort i SAM-ansökan och redovisas därför ej.