Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2008

JO 10 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5. Areal betesmark och slåtteräng 2008. Hektar. Preliminära uppgifter

5. Areas under pasture and meadow 2008. Hectare. Preliminary results

Område

Betesmark

Slåtteräng

Skogs-bete

Fäbodbete

Alvarbete

Outnyttjad betes-mark1

Summa betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12 515

125

1 017

-

3

-

13 660

Uppsala

18 478

455

1 754

3

3

-

20 692

Södermanlands

18 217

351

433

4

9

-

19 015

Östergötlands

46 456

281

1 436

-

1

-

48 175

Jönköpings

42 235

216

146

-

3

-

42 600

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

22 703

328

140

1

4

-

23 176

Kalmar

53 964

1 005

2 343

2

21 726

-

79 040

Gotlands

18 459

394

5 723

-

5 135

-

29 711

Blekinge

13 016

79

256

10

5

-

13 366

Skåne

58 145

1 973

148

13

5

-

60 285

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

17 326

153

68

2

6

-

17 556

Västra Götalands

62 451

929

814

7

25

-

64 226

Värmlands

7 001

327

35

1 253

16

-

8 633

Örebro

9 628

263

132

30

7

-

10 060

Västmanlands

7 618

441

83

-

-

-

8 141

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

5 488

261

221

8 032

2

-

14 005

Gävleborgs

4 603

212

93

1 772

10

-

6 689

Västernorrlands

2 414

193

51

314

2

-

2 974

Jämtlands

4 472

292

382

9 953

0

-

15 098

Västerbottens

1 614

237

495

337

2

-

2 685

Norrbottens

1 073

850

74

-

2

-

1 999

 

 

 

 

 

 

 

 

Region obestämd

151

5

94

-

-

-

250

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

18 166

879

17

-

4

-

19 066

Götalands mellanbygder

77 987

2 027

6 794

20

26 860

-

113 688

Götalands norra slättbygder

44 126

552

740

1

7

-

45 427

Svealands slättbygder

63 731

1 521

3 325

7

19

-

68 604

Götalands skogsbygder

186 820

1 753

3 406

10

39

-

192 028

Mellersta Sveriges skogsbygder

21 183

703

279

431

16

-

22 612

Nedre Norrland

11 817

716

242

12 394

17

-

25 186

Övre Norrland

4 044

1 214

1 042

8 870

5

-

15 175

Region obestämd

151

5

94

-

-

-

250

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

2 887

1 093

906

8 005

2

-

12 892

Stödområde 2a

4 785

415

221

8 503

3

-

13 927

Stödområde 2b

4 437

263

72

2 125

6

-

6 902

Stödområde 3

6 274

344

97

2 871

13

-

9 599

Stödområde 4a + 4b

11 081

420

93

188

15

-

11 796

Stödområde 5a

97 197

1 134

3 992

1

1 810

-

104 134

Stödområde 5b

120 915

1 718

5 558

14

5 507

-

133 713

Stödområde 5c

43 117

318

1 677

2

5 437

-

50 551

Stödområde 5m

13 620

859

1 876

-

14 148

-

30 502

Övriga riket

123 564

2 802

1 352

24

25

-

127 767

Region obestämd

151

5

94

-

-

-

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2008

428 025

9 371

15 939

21 734

26 967

.

502 035

2007

452 359

9 401

17 017

23 574

27 174

1 576

531 103

2006

487 932

8 751

15 341

23 303

25 731

1 799

562 857

2005

477 932

8 628

19 163

22 844

26 417

2 883

557 867

2004

461 812

7 434

17 616

16 191

22 729

18 008

543 790


1) Grödkoden för outnyttjad betesmark har tagits bort i SAM-ansökan och redovisas därför ej.