Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2008

JO 10 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 2008.1

5b. Number of holdings with pasture and meadow 2008.

Område
Storleksgrupp åker

Betesmark

Slåtteräng

Skogs-bete

Fäbodbete

Alvarbete

Outnyttjad betes-mark

Ospecificerad betesmark

Totalt med betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 064

18

97

-

..

-

14

1 095

Uppsala

1 592

60

165

..

..

-

19

1 637

Södermanlands

1 230

53

67

..

..

-

4

1 251

Östergötlands

2 391

73

172

-

..

-

16

2 417

Jönköpings

3 139

130

39

-

3

-

52

3 206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 990

153

19

-

..

-

32

2 039

Kalmar

2 555

232

128

-

165

-

19

2 611

Gotlands

1 030

109

318

-

124

-

8

1 090

Blekinge

1 007

27

12

..

5

-

20

1 031

Skåne

4 455

245

33

..

3

-

33

4 557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 122

39

19

..

..

-

21

2 151

Västra Götalands

6 855

238

139

6

5

-

157

7 104

Värmlands

1 085

61

9

6

5

-

68

1 187

Örebro

997

44

28

-

..

-

13

1 036

Västmanlands

675

44

5

-

-

-

6

701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

876

66

7

67

..

-

30

951

Gävleborgs

892

51

27

26

7

-

36

959

Västernorrlands

635

41

15

6

..

-

59

722

Jämtlands

706

63

28

88

..

-

38

804

Västerbottens

362

29

35

3

..

-

27

415

Norrbottens

253

56

8

-

..

-

31

323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 886

94

10

-

..

-

7

1 936

Götalands mellanbygder

4 245

402

389

..

289

-

25

4 380

Götalands norra slättbygder

3 674

100

118

..

3

-

30

3 746

Svealands slättbygder

5 273

199

352

3

6

-

50

5 418

Götalands skogsbygder

15 409

624

336

6

16

-

277

15 792

Mellersta Sveriges skogsbygder

2 777

135

59

14

9

-

105

2 955

Nedre Norrland

2 230

152

54

108

8

-

136

2 468

Övre Norrland

821

123

55

75

4

-

73

1 006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

483

98

37

66

3

-

50

625

Stödområde 2a

968

87

35

73

..

-

58

1 099

Stödområde 2b

994

56

25

20

4

-

71

1 103

Stödområde 3

1 142

75

19

31

5

-

77

1 260

Stödområde 4a+b

1 753

83

20

9

5

-

45

1 843

Stödområde 5a

8 487

396

220

..

34

-

199

8 755

Stödområde 5b

8 546

491

439

4

140

-

107

8 757

Stödområde 5c

2 975

78

177

..

56

-

20

3 026

Stödområde 5m

1 203

105

147

-

89

-

7

1 285

Övriga riket

10 610

377

281

6

7

-

69

10 824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

45

3

..

-

-

-

15

61

2,1- 5,0

5 065

385

119

21

19

-

549

5 793

5,1- 10,0

5 776

333

181

38

26

-

138

6 080

10,1- 20,0

6 480

310

185

31

38

-

..

6 604

20,1- 30,0

3 767

178

159

30

36

-

-

3 833

30,1- 50,0

4 673

207

205

38

43

-

-

4 727

50,1- 100,0

5 574

227

307

36

94

-

-

5 619

100,1- 200,0

2 940

123

163

14

66

-

-

2 959

Över 200,0

1 161

55

48

..

14

-

-

1 165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

35 481

1 821

1 368

209

336

-

703

36 841

2007

36 941

1 903

1 513

205

294

687

787

38 616

2006

37 980

1 929

1 403

212

309

649

3 770

42 538

2005

39 188

1 977

1 517

217

276

836

3 763

43 838


1) För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.