Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2008

JO 10 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med odling av spannmål 2008.1

1b. Number of holdings with cultivation of cereals 2008.

Område
Storleksgrupp åker

Höstvete

Vårvete

Råg

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Rågvete

Blandsäd

Totalt med spannmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

420

72

38

4

476

520

63

55

821

Uppsala

1 028

339

121

16

1 411

932

79

118

1 822

Södermanlands

679

134

60

9

646

784

180

59

1 172

Östergötlands

1 289

221

176

22

1 081

1 074

545

194

2 048

Jönköpings

90

49

13

8

841

1 080

137

218

1 543

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

39

65

7

4

433

605

97

81

863

Kalmar

533

121

76

239

1 144

626

480

146

1 659

Gotlands

477

156

86

217

938

350

440

35

1 092

Blekinge

172

86

23

30

485

234

153

31

606

Skåne

2 782

434

723

279

4 365

1 307

457

57

5 020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

409

262

39

15

1 397

1 248

333

104

1 904

Västra Götalands

2 100

506

243

55

2 934

5 930

807

647

7 147

Värmlands

149

45

14

6

537

924

115

16

1 139

Örebro

431

223

89

7

713

966

111

43

1 216

Västmanlands

490

237

23

5

624

810

48

22

1 030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

172

85

32

..

670

476

21

12

853

Gävleborgs

91

74

19

..

858

634

10

49

1 140

Västernorrlands

6

3

3

..

369

132

12

46

493

Jämtlands

..

6

4

..

240

41

..

17

280

Västerbottens

..

10

..

..

610

235

3

44

768

Norrbottens

..

21

..

..

249

105

..

13

319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 281

452

387

164

3 321

1 300

406

49

3 780

Götalands mellanbygder

1 804

430

510

577

3 484

1 154

1 104

96

4 218

Götalands norra slättbygder

2 840

495

370

68

2 650

4 186

948

372

5 539

Svealands slättbygder

3 081

998

316

40

3 903

4 116

532

274

6 138

Götalands skogsbygder

1 013

512

134

67

4 265

5 507

912

928

8 274

Mellersta Sveriges skogsbygder

419

179

76

9

1 420

1 779

202

122

2 533

Nedre Norrland

66

74

29

..

1 403

727

27

108

1 829

Övre Norrland

..

32

3

..

877

344

5

60

1 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

..

3

..

..

82

34

..

13

124

Stödområde 2a

..

35

4

..

1 018

364

5

66

1 267

Stödområde 2b

22

32

12

..

671

338

15

66

902

Stödområde 3

59

46

18

3

760

671

22

28

1 119

Stödområde 4a+b

371

146

44

7

1 192

1 396

145

69

1 965

Stödområde 5a

148

147

36

20

1 746

2 351

231

435

3 592

Stödområde 5b

956

382

184

252

3 166

3 628

904

555

5 756

Stödområde 5c

574

138

51

39

1 015

1 283

441

214

2 036

Stödområde 5m

675

274

74

176

1 060

665

346

63

1 511

Övriga riket

8 679

1 984

1 389

435

10 698

8 567

2 073

534

15 514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

..

..

..

..

..

4

..

..

6

2,1- 5,0

73

35

18

11

384

538

37

48

1 057

5,1- 10,0

203

79

41

22

1 035

1 533

84

165

2 664

10,1- 20,0

811

204

120

66

2 754

3 138

285

298

5 542

20,1- 30,0

954

247

127

53

2 468

2 441

321

244

4 230

30,1- 50,0

1 858

433

212

123

3 825

3 444

679

377

5 877

50,1- 100,0

3 367

863

455

258

5 576

4 278

1 227

501

7 434

100,1- 200,0

2 604

783

473

254

3 384

2 501

996

269

4 153

Över 200,0

1 446

494

338

129

1 490

1 041

453

89

1 726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

11 317

3 138

1 785

916

20 917

18 918

4 082

1 991

32 689

2007

11 505

2 559

1 714

765

19 765

18 682

4 287

2 057

32 478

2006

12 528

2 766

1 783

659

20 663

20 486

4 805

2 201

34 422

2005

12 669

3 724

1 883

626

24 470

22 045

4 677

2 382

38 168


1) För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.