Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2008

JO 10 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2008. Hektar

2a. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2008. Hectare

Område
Storleksgrupp åker

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Majs

Grönfoder

 

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

550

-

-

75

352

34 558

135

 

Uppsala

1 688

..

-

200

1 106

48 140

757

 

Södermanlands

1 126

-

-

243

620

44 136

608

 

Östergötlands

3 446

-

-

572

1 255

72 243

2 111

 

Jönköpings

70

-

-

136

2 836

65 645

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

17

-

-

220

886

36 777

10

 

Kalmar

893

-

498

2 729

1 499

68 964

145

 

Gotlands

719

-

-

1 437

630

39 113

88

 

Blekinge

17

-

-

278

178

15 172

6

 

Skåne

996

6 022

-

3 948

2 589

110 218

4 925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

390

1 124

-

1 525

1 138

46 397

393

 

Västra Götalands

5 401

189

-

1 383

6 696

176 679

2 595

 

Värmlands

436

-

-

94

1 396

62 369

958

 

Örebro

586

..

-

116

513

34 008

490

 

Västmanlands

766

-

-

89

472

25 191

794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

207

-

-

-

693

34 648

86

 

Gävleborgs

85

-

-

55

1 749

44 901

60

 

Västernorrlands

..

-

-

36

1 957

41 244

36

 

Jämtlands

17

-

-

29

2 435

35 812

6

 

Västerbottens

..

-

-

-

1 746

51 330

35

 

Norrbottens

..

-

-

..

705

26 747

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

943

5 519

-

2 564

1 079

52 855

4 294

 

Götalands mellanbygder

1 870

1 176

498

6 201

2 397

123 755

1 001

 

Götalands norra slättbygder

7 632

189

-

1 181

3 989

110 684

4 244

 

Svealands slättbygder

5 006

8

-

764

3 382

192 977

3 463

 

Götalands skogsbygder

1 178

450

-

2 129

9 734

319 530

537

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

707

-

-

233

2 159

110 556

618

 

Nedre Norrland

71

-

-

93

5 864

119 321

62

 

Övre Norrland

8

-

-

..

2 849

84 615

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

12

-

-

..

1 119

22 473

20

 

Stödområde 2a

5

-

-

12

3 775

94 292

38

 

Stödområde 2b

16

-

-

68

3 257

61 125

37

 

Stödområde 3

68

-

-

27

993

49 060

65

 

Stödområde 4a+b

693

-

-

149

1 772

89 123

1 098

 

Stödområde 5a

232

-

-

428

4 510

151 579

84

 

Stödområde 5b

994

193

135

3 071

6 529

206 362

423

 

Stödområde 5c

532

..

-

895

1 359

83 051

124

 

Stödområde 5m

1 249

..

363

1 510

685

44 526

277

 

Övriga riket

13 614

7 121

-

7 007

7 454

312 702

12 094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

29

-

 

2,1- 5,0

24

..

-

16

187

37 007

93

 

5,1- 10,0

54

..

-

50

647

75 457

149

 

10,1- 20,0

263

74

-

216

1 720

126 818

309

 

20,1- 30,0

307

114

17

180

1 855

99 809

213

 

30,1- 50,0

952

429

23

552

3 946

161 761

530

 

50,1- 100,0

2 952

1 343

70

2 815

8 838

280 305

1 836

 

100,1- 200,0

5 321

2 357

165

4 935

8 681

210 581

3 594

 

Över 200,0

7 541

3 015

223

4 403

5 578

122 528

7 535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

17 414

7 343

498

13 167

31 452

1 114 293

14 260

 

2007

19 198

8 824

535

10 845

35 636

1 081 111

14 276

 

2006

26 083

8 954

646

7 470

34 994

1 055 099

15 151

 

2005

31 285

8 874

707

5 793

33 836

1 026 311

12 835