Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2008

JO 10 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2008.1

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder 2008.

Område
Storleksgrupp åker

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall

 

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

54

-

-

13

54

1 718

15

Uppsala

143

..

-

17

118

2 520

36

Södermanlands

89

-

-

24

81

1 851

26

Östergötlands

250

-

-

46

181

3 175

111

Jönköpings

15

-

-

17

559

3 578

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

12

-

-

21

191

2 403

7

Kalmar

97

-

43

217

232

3 075

13

Gotlands

93

-

-

133

105

1 487

10

Blekinge

4

-

-

41

63

1 258

4

Skåne

104

388

-

325

472

7 903

246

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

64

83

-

124

195

3 159

31

Västra Götalands

420

16

-

124

777

11 448

145

Värmlands

44

-

-

8

177

3 223

58

Örebro

55

..

-

13

75

2 095

38

Västmanlands

71

-

-

12

35

1 430

41

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

29

-

-

-

149

1 954

9

Gävleborgs

20

-

-

8

278

2 354

14

Västernorrlands

..

-

-

6

363

2 178

8

Jämtlands

7

-

-

3

370

1 739

3

Västerbottens

..

-

-

-

255

2 391

5

Norrbottens

..

-

-

..

103

1 230

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

93

355

-

209

148

4 424

215

Götalands mellanbygder

229

89

43

542

413

6 274

71

Götalands norra slättbygder

545

16

-

85

357

6 462

218

Svealands slättbygder

433

3

-

82

360

9 546

195

Götalands skogsbygder

169

28

-

212

1 809

19 746

69

Mellersta Sveriges skogsbygder

85

-

-

22

338

6 467

44

Nedre Norrland

22

-

-

15

981

6 025

18

Övre Norrland

4

-

-

..

446

4 094

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

4

-

-

..

218

1 620

5

Stödområde 2a

5

-

-

4

561

4 179

7

Stödområde 2b

9

-

-

10

547

3 085

11

Stödområde 3

13

-

-

3

213

2 880

10

Stödområde 4a+b

84

-

-

10

229

4 779

70

Stödområde 5a

39

-

-

54

1 033

10 390

25

Stödområde 5b

167

14

13

302

917

11 590

45

Stödområde 5c

76

..

-

78

245

4 018

16

Stödområde 5m

143

..

30

120

98

2 218

24

Övriga riket

1 046

475

-

596

853

19 510

619

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

31

-

2,1- 5,0

21

..

-

10

173

11 308

44

5,1- 10,0

31

..

-

20

398

11 802

35

10,1- 20,0

84

8

-

55

749

11 474

47

20,1- 30,0

87

14

5

46

575

5 968

29

30,1- 50,0

186

46

5

104

832

6 984

56

50,1- 100,0

394

114

12

331

1 186

7 923

157

100,1- 200,0

449

169

13

369

661

4 159

222

Över 200,0

321

136

8

216

228

1 707

233

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2008

1 573

490

43

1 151

4 802

61 356

823

2007

1 747

591

45

999

5 246

61 007

859

2006

2 310

583

57

733

5 411

60 884

889

2005

2 832

576

71

624

5 505

62 502

866


1)      För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.