Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2008

JO 10 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2008. Hektar

3a. Areas under potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2008. Hectare

Område
Storleksgrupp åker

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

 

Vårrybs

 

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

111

-

-

1 028

2 243

143

90

3 504

237

Uppsala

299

..

-

1 663

4 058

253

169

6 143

185

Södermanlands

79

-

..

1 524

2 929

127

193

4 773

389

Östergötlands

1 743

..

-

9 822

3 351

-

172

13 345

1 523

Jönköpings

287

-

-

147

80

..

..

254

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

112

8

-

62

59

-

13

134

-

Kalmar

466

736

285

2 816

262

..

..

3 097

50

Gotlands

916

-

18

3 382

911

29

135

4 457

..

Blekinge

126

2 157

678

477

183

..

..

665

-

Skåne

6 489

4 311

35 014

27 787

1 004

27

88

28 905

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 157

..

754

1 609

492

-

78

2 180

56

Västra Götalands

3 066

64

..

10 264

4 025

63

374

14 725

711

Värmlands

520

..

-

220

506

52

228

1 007

..

Örebro

585

..

..

786

2 078

..

126

3 024

124

Västmanlands

57

-

-

243

1 988

84

75

2 390

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

931

..

-

..

105

-

397

526

..

Gävleborgs

321

-

..

..

71

-

217

293

3

Västernorrlands

179

..

-

..

..

-

-

4

-

Jämtlands

171

..

-

-

..

-

-

..

-

Västerbottens

397

..

-

-

3

-

15

18

-

Norrbottens

578

-

-

-

7

-

55

62

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5 367

728

29 061

21 554

869

..

123

22 560

99

Götalands mellanbygder

4 415

5 888

7 351

13 500

1 336

45

136

15 016

184

Götalands norra slättbygder

4 252

70

-

18 994

6 035

41

339

25 409

2 138

Svealands slättbygder

1 401

..

27

5 447

13 460

693

670

20 270

983

Götalands skogsbygder

1 208

603

339

1 777

1 629

41

208

3 655

5

Mellersta Sveriges skogsbygder

884

..

-

587

1 012

-

836

2 435

124

Nedre Norrland

1 069

0

..

..

9

-

70

80

0

Övre Norrland

995

..

-

-

10

-

70

80

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

244

-

-

-

..

-

-

..

-

Stödområde 2a

861

4

-

-

10

-

70

80

-

Stödområde 2b

376

-

-

..

..

-

..

8

..

Stödområde 3

623

..

..

-

10

-

177

187

..

Stödområde 4a+b

1 028

-

-

255

703

52

711

1 721

4

Stödområde 5a

232

35

6

62

247

26

95

429

3

Stödområde 5b

1 423

54

28

2 053

1 772

50

191

4 066

76

Stödområde 5c

180

414

86

818

1 092

21

97

2 029

23

Stödområde 5m

919

149

28

3 456

1 127

32

141

4 758

54

Övriga riket

13 704

6 637

36 631

55 214

19 395

651

967

76 228

3 373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

135

..

12

52

17

..

8

80

-

5,1- 10,0

286

21

49

203

72

-

..

283

20

10,1- 20,0

854

76

513

848

278

..

110

1 238

44

20,1- 30,0

898

202

719

1 282

440

10

110

1 842

32

30,1- 50,0

1 655

614

2 481

3 401

1 427

56

175

5 059

125

50,1- 100,0

4 447

1 688

6 898

10 445

4 263

154

602

15 464

405

100,1- 200,0

5 947

2 039

9 635

17 119

7 347

214

984

25 665

1 105

Över 200,0

5 367

2 653

16 473

28 509

10 515

392

457

39 874

1 803

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

19 590

7 293

36 778

61 860

24 359

834

2 453

89 506

3 534

2007

20 332

8 032

40 682

50 341

33 044

1 117

3 341

87 843

4 333

2006

20 215

7 966

44 184

47 638

35 148

1 138

6 270

90 194

8 764

2005

22 087

8 372

49 182

34 997

38 578

1 460

7 116

82 152

9 854