Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2008

JO 10 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2008.1

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2008.

Område
Storleksgrupp åker

Matpotatis

 

 

Potatis för stärkelse

 

Sockerbetor

 

Höstraps

 

 

Vårraps

 

 

Höstrybs

 

 

Vårrybs

 

 

Totalt med raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

89

-

-

58

108

8

6

160

11

Uppsala

134

..

-

97

238

30

14

329

13

Södermanlands

71

-

..

78

146

8

12

216

14

Östergötlands

182

..

-

537

224

-

14

709

88

Jönköpings

222

-

-

16

13

..

..

29

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

126

3

-

5

9

-

3

12

-

Kalmar

157

50

24

194

32

..

..

223

7

Gotlands

123

-

3

296

110

4

22

368

..

Blekinge

109

158

99

53

25

..

..

68

-

Skåne

622

281

2 137

1 562

86

3

5

1 624

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

294

..

131

143

53

-

6

200

3

Västra Götalands

743

11

..

639

312

9

44

948

39

Värmlands

125

..

-

13

28

3

18

59

..

Örebro

154

..

..

45

131

..

10

178

13

Västmanlands

37

-

-

20

106

6

6

129

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

180

..

-

..

6

-

35

40

..

Gävleborgs

216

-

..

..

7

-

22

28

5

Västernorrlands

271

..

-

..

..

-

-

3

-

Jämtlands

149

..

-

-

..

-

-

..

-

Västerbottens

134

..

-

-

6

-

5

11

-

Norrbottens

95

-

-

-

4

-

7

10

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

554

84

1 719

1 226

71

..

8

1 289

8

Götalands mellanbygder

554

360

662

971

171

8

23

1 083

11

Götalands norra slättbygder

426

10

-

1 105

436

5

37

1 474

119

Svealands slättbygder

443

..

3

307

732

57

52

1 029

54

Götalands skogsbygder

1 014

72

55

165

162

6

24

335

8

Mellersta Sveriges skogsbygder

324

..

-

39

62

-

70

159

13

Nedre Norrland

677

3

..

..

4

-

8

13

3

Övre Norrland

259

..

-

-

11

-

12

22

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

115

-

-

-

..

-

-

..

-

Stödområde 2a

281

4

-

-

9

-

12

20

-

Stödområde 2b

386

-

-

..

..

-

..

4

..

Stödområde 3

198

..

..

-

5

-

16

21

..

Stödområde 4a+b

239

-

-

17

39

3

63

114

4

Stödområde 5a

623

10

3

13

29

3

10

53

3

Stödområde 5b

629

13

11

210

172

10

22

376

11

Stödområde 5c

125

43

17

68

88

3

8

154

5

Stödområde 5m

141

15

6

270

108

6

22

366

4

Övriga riket

1 523

436

2 366

3 207

1 207

53

80

4 282

184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

5

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

322

..

7

19

10

..

3

33

-

5,1- 10,0

527

9

23

51

19

-

..

71

10

10,1- 20,0

749

28

160

166

53

..

14

234

12

20,1- 30,0

490

44

181

219

72

3

19

304

6

30,1- 50,0

589

82

418

464

186

9

28

663

14

50,1- 100,0

748

146

699

1 009

452

21

65

1 472

43

100,1- 200,0

541

121

538

1 066

488

21

80

1 536

62

Över 200,0

256

78

373

763

362

20

24

1 024

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

4 227

509

2 399

3 757

1 642

77

234

5 337

215

2007

4 511

571

2 657

3 221

2 049

103

298

5 278

275

2006

4 778

604

3 210

3 138

2 358

105

572

5 772

495

2005

5 168

645

3 523

2 530

2 666

145

616

5 517

569


1) För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.