Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksmarkens användning 2008

JO 10 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4a. Areal träda m.m. samt total åkermark 2008. Hektar

4a. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land 2008. Hectare

Område
Storleksgrupp åker

 

Energiskog

 

 

Trädgårdsväxter1

 

Andra växtslag

 

Träda

 

 

Outnyttjad åkermark

Ospecificerad åkermark2

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

572

200

155

9 951

-

158

83 603

Uppsala

2 227

159

946

14 020

-

163

167 729

Södermanlands

1 928

438

174

11 627

-

88

126 572

Östergötlands

1 237

682

210

6 473

-

145

203 393

Jönköpings

16

190

12

1 706

-

360

89 058

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

32

56

11

1 555

-

213

48 687

Kalmar

119

988

111

3 901

-

161

122 945

Gotlands

88

836

39

2 078

-

60

85 207

Blekinge

..

618

23

1 288

-

162

31 744

Skåne

2 582

7 501

789

6 335

-

485

447 874

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

90

781

59

3 919

-

179

110 510

Västra Götalands

892

1 104

1 089

39 966

-

1 272

469 904

Värmlands

297

121

446

8 381

-

894

108 954

Örebro

2 070

279

185

9 203

-

205

105 487

Västmanlands

1 086

50

945

11 042

-

59

102 216

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

310

159

157

4 065

-

358

60 854

Gävleborgs

51

67

77

2 783

-

477

68 240

Västernorrlands

69

70

130

1 140

-

655

50 384

Jämtlands

..

100

12

465

-

371

41 968

Västerbottens

477

113

23

5 263

-

523

70 900

Norrbottens

21

216

2

1 365

-

594

35 254

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 169

4 656

630

4 520

-

192

329 471

Götalands mellanbygder

1 274

5 347

306

7 563

-

293

311 518

Götalands norra slättbygder

1 600

1 414

1 120

28 178

-

299

444 350

Svealands slättbygder

7 788

1 188

2 521

56 343

-

629

607 169

Götalands skogsbygder

867

1 239

275

23 657

-

2 063

479 241

Mellersta Sveriges skogs-bygder

897

329

534

16 686

-

1 324

191 605

Nedre Norrland

107

224

183

2 867

-

1 513

154 077

Övre Norrland

498

331

26

6 711

-

1 270

113 472

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

23

92

14

769

-

754

26 284

Stödområde 2a

479

274

31

6 527

-

846

124 428

Stödområde 2b

83

168

141

1 322

-

824

78 035

Stödområde 3

26

36

247

3 031

-

911

70 435

Stödområde 4a+b

780

288

466

14 635

-

755

166 194

Stödområde 5a

102

245

142

8 445

-

1 379

198 399

Stödområde 5b

796

809

266

22 173

-

919

346 825

Stödområde 5c

788

572

175

10 660

-

209

143 359

Stödområde 5m

512

1 137

304

8 668

-

58

114 544

Övriga riket

10 612

11 105

3 807

70 295

-

928

1 362 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

151

1

6

-

61

252

2,1- 5,0

140

485

120

3 800

-

5 089

49 173

5,1- 10,0

376

816

237

9 676

-

2 408

98 930

10,1- 20,0

1 153

1 410

391

20 434

-

25

189 906

20,1- 30,0

962

825

303

15 966

-

-

169 518

30,1- 50,0

1 922

1 385

706

23 794

-

-

308 621

50,1- 100,0

2 312

2 589

1 592

29 440

-

-

611 195

100,1- 200,0

3 118

3 276

1 051

23 214

-

-

614 831

Över 200,0

4 217

3 790

1 195

20 197

-

-

588 477

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2008

14 201

14 727

5 595

146 527

-

7 583

2 630 902

2007

14 299

15 058

5 936

280 604

2 023

8 307

2 647 969

2006

13 649

12 277

6 015

306 867

2 024

31 670

2 671 201

2005

13 700

13 472

5 099

321 320

1 769

31 669

2 703 329


1)    I arealen för trädgårdsväxter ingår fr.o.m. år 2005 kryddväxter och utsäde grönsaker.

2)    Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.