Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksmarkens användning 2008

JO 10 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med träda m.m. samt antal företag totalt 2008.1

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and with arable land 2008.

Område
Storleksgrupp åker

Energiskog

Trädgårdsväxter

Andra växtslag

Träda

Outnyttjad åkermark

Ospecificerad åkermark

Totalt med åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

53

79

46

882

-

36

1 938

Uppsala

160

64

92

1 514

-

39

3 078

Södermanlands

116

65

41

1 088

-

22

2 164

Östergötlands

101

134

36

917

-

39

3 493

Jönköpings

5

80

22

582

-

86

3 744

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

6

50

13

413

-

55

2 525

Kalmar

11

175

32

949

-

37

3 259

Gotlands

16

133

17

434

-

15

1 577

Blekinge

..

118

12

326

-

40

1 376

Skåne

301

780

149

1 445

-

139

9 126

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

10

181

38

862

-

47

3 546

Västra Götalands

133

310

187

5 614

-

315

14 356

Värmlands

25

39

90

1 144

-

211

3 907

Örebro

171

61

37

1 088

-

50

2 550

Västmanlands

83

23

61

928

-

15

1 790

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

35

51

31

615

-

91

2 303

Gävleborgs

12

49

34

463

-

111

2 645

Västernorrlands

23

43

42

358

-

157

2 441

Jämtlands

..

31

13

153

-

88

1 876

Västerbottens

54

42

18

767

-

119

2 786

Norrbottens

5

65

4

267

-

138

1 452

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

176

514

107

1 093

-

61

5 392

Götalands mellanbygder

129

701

98

1 653

-

80

7 015

Götalands norra slättbygder

187

263

140

3 714

-

78

8 489

Svealands slättbygder

566

293

288

5 544

-

149

11 467

Götalands skogsbygder

95

466

154

4 793

-

510

21 528

Mellersta Sveriges skogs-bygder

95

132

121

2 268

-

313

7 689

Nedre Norrland

31

115

86

873

-

365

6 682

Övre Norrland

59

108

23

1 060

-

294

4 757

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

7

31

7

205

-

181

1 881

Stödområde 2a

56

104

30

1 052

-

196

4 740

Stödområde 2b

22

69

56

446

-

191

3 407

Stödområde 3

6

32

75

664

-

226

3 383

Stödområde 4a+b

77

100

80

1 825

-

172

5 700

Stödområde 5a

21

217

68

2 050

-

336

11 262

Stödområde 5b

113

320

121

3 716

-

228

12 909

Stödområde 5c

78

149

49

1 479

-

48

4 420

Stödområde 5m

50

168

39

973

-

15

2 586

Övriga riket

911

1 409

496

8 904

-

257

24 211

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

182

4

10

-

55

229

2,1- 5,0

47

340

85

1 573

-

1 395

14 084

5,1- 10,0

77

349

105

2 455

-

395

13 689

10,1- 20,0

160

373

155

3 470

-

5

13 223

20,1- 30,0

107

197

88

2 298

-

-

6 885

30,1- 50,0

156

276

137

3 303

-

-

7 899

50,1- 100,0

238

375

184

3 960

-

-

8 675

100,1- 200,0

241

290

141

2 448

-

-

4 481

Över 200,0

292

182

108

1 114

-

-

1 768

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2008

1 318

2 564

1 007

20 631

-

1 850

70 933

2007

1 284

2 762

1 040

33 998

1 586

2 028

71 978

2006

1 234

2 291

1 096

35 112

1 571

3 770

73 602

2005

1 225

2 627

1 020

35 754

1 603

3 763

75 757


1)    För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.