Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 0902

Jordbruksmarkens användning 2009
Preliminära uppgifter
Use of agricultural land in 2009, Preliminary results
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Den totala arealen jordbruksmark i princip oförändrad

Enligt jordbrukarnas ansökningar om arealbaserade stöd är den totala arealen åkermark i Sverige nästintill oförändrad mellan år 2008 och år 2009. Arealen betesmark och slåtteräng minskar med drygt 4 % eller 18 700 hektar. Totalt sett minskar den totala arealen jordbruksmark med under 1 % enligt dessa ansökningar.

Spannmålsarealen minskar medan raps och rybs ökar

Spannmålsarealen minskar enligt stödansökningarna med 3,9 % eller 42 100 hektar år 2009 jämfört med år 2008. Vårkorn och havre är de grödor som minskar mest med 12 resp. 13 %. Höstkorn och råg däremot ökar kraftigt med 73 resp. 32 %.

Den totala raps- och rybsarealen förväntas bli strax över 100 000 hektar år 2009, vilket är en ökning med ca 10 % eller 9 100 hektar jämfört med år 2008. Denna totala areal för raps och rybs är den högsta noteringen sen 1995.

Den odlade arealen för baljväxter ökar

Arealen för baljväxter ökar med drygt 37 % eller 9 200 hektar år 2009 jämfört med år 2008. Det är ärtor som står för den största delen av ökningen med 7 600 hektar.

Denna statistik baseras på uppgifter den 11 juni från Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (Ararat). De slutliga arealerna i detta register för 2009 av olika grödor kommer att avvika något från dessa siffror, då jordbrukarna lämnar in stödansökningar innan sådden genomförs. Jordbrukarna har möjlighet att ändra i sina stödansökningar fram till den 15 juni 2009. Vidare kommer arealkontroller att göras senare under året, vilket kan komma att påverka innehållet i Ararat.