Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2009

JO 10 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2009. Hektar. Preliminära uppgifter

2. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2009. Hectares. Preliminary results

Område

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Grön- foder1

 

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

860

-

-

595

34 250

145

Uppsala

2 647

0

-

1 483

48 201

924

Södermanlands

2 045

1

-

949

43 804

596

Östergötlands

5 738

5

-

2 393

70 718

1 970

Jönköpings

114

-

-

3 296

66 029

11

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

23

-

-

1 252

36 511

12

Kalmar

951

6

497

5 413

68 764

173

Gotlands

974

-

-

2 453

38 429

94

Blekinge

20

-

-

597

15 292

7

Skåne

1 174

6 932

-

8 346

108 677

4 835

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

416

1 251

-

3 404

46 984

460

Västra Götalands

6 712

596

-

9 836

179 156

2 706

Värmlands

447

-

-

1 976

62 429

807

Örebro

1 077

-

-

1 472

33 828

522

Västmanlands

1 264

-

-

709

24 781

701

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

210

-

-

889

35 538

94

Gävleborgs

136

-

-

2 171

44 878

55

Västernorrlands

6

-

-

1 964

41 565

35

Jämtlands

7

-

-

2 681

35 717

10

Västerbottens

7

-

-

1 808

51 006

25

Norrbottens

0

-

-

711

26 901

2

 

 

 

 

 

 

 

Region obestämd

200

10

20

422

9 743

45

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 054

6 258

-

4 457

51 934

4 423

Götalands mellanbygder

2 228

1 492

497

10 424

122 692

879

Götalands norra slättbygder

10 861

596

-

6 876

110 090

4 234

Svealands slättbygder

8 169

2

-

5 388

191 558

3 492

Götalands skogsbygder

1 507

444

-

14 514

321 716

570

Mellersta Sveriges skogsbygder

894

-

-

3 266

111 348

495

Nedre Norrland

108

-

-

6 522

119 644

59

Övre Norrland

7

-

-

2 950

84 475

32

Region obestämd

200

10

20

422

9 743

45

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

-

-

-

1 268

22 560

15

Stödområde 2a

11

-

-

3 863

94 202

28

Stödområde 2b

62

-

-

3 660

61 104

47

Stödområde 3

49

-

-

1 326

49 514

93

Stödområde 4a + 4b

724

-

-

2 559

89 828

889

Stödområde 5a

313

-

-

6 050

152 263

83

Stödområde 5b

1 566

221

147

11 745

207 358

418

Stödområde 5c

931

63

-

2 957

83 264

141

Stödområde 5m

1 557

17

350

2 485

44 029

300

Övriga riket

19 615

8 491

-

18 485

309 336

12 170

Region obestämd

200

10

20

422

9 743

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

25 028

8 802

517

54 821

1 123 200

14 229

2008

17 398

7 240

502

45 277

1 119 550

14 331

2007

19 343

8 669

544

46 771

1 089 588

14 306

2006

26 905

8 883

654

42 959

1 063 026

15 295

2005

31 357

8 852

701

40 057

1 035 140

12 996


1) Inkl. majs.