Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2009

JO 10 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2009. Hektar. Preliminära uppgifter

3. Areas under potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2009. Hectares. Preliminary results

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

 

Vårrybs

 

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

109

3

5

723

1 931

53

98

2 804

589

Uppsala

269

-

-

722

5 135

91

179

6 126

774

Södermanlands

97

-

32

1 163

3 066

105

98

4 432

1 235

Östergötlands

1 716

1

4

7 641

3 750

17

107

11 516

4 260

Jönköpings

249

0

1

208

105

5

55

374

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

94

12

-

81

37

2

19

139

-

Kalmar

481

712

289

3 184

364

6

7

3 560

12

Gotlands

937

1

21

3 582

849

-

104

4 535

63

Blekinge

146

2 117

700

597

153

-

1

750

-

Skåne

6 625

4 247

37 875

39 117

805

16

41

39 980

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 051

8

844

1 659

611

-

11

2 281

43

Västra Götalands

2 836

139

5

9 235

4 729

22

319

14 305

1 903

Värmlands

509

14

1

183

617

8

375

1 184

4

Örebro

598

1

-

372

2 691

38

62

3 162

500

Västmanlands

52

2

-

211

2 904

7

23

3 146

271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

975

-

-

10

108

-

393

510

-

Gävleborgs

312

1

-

7

46

7

166

225

7

Västernorrlands

186

2

-

1

5

-

-

6

-

Jämtlands

176

0

-

-

1

-

2

3

-

Västerbottens

398

0

-

-

2

-

3

6

-

Norrbottens

635

-

-

-

3

-

53

56

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region obestämd

94

18

118

493

424

-

25

942

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5 342

699

31 278

30 666

673

-

47

31 386

135

Götalands mellanbygder

4 509

5 795

8 148

16 505

1 353

6

105

17 968

114

Götalands norra slättbygder

3 946

130

4

16 066

6 912

23

253

23 254

5 805

Svealands slättbygder

1 360

18

37

3 324

15 836

302

624

20 087

3 319

Götalands skogsbygder

1 211

613

308

1 843

1 969

39

218

4 069

93

Mellersta Sveriges skogsbygder

936

2

-

291

1 156

7

739

2 193

332

Nedre Norrland

1 091

2

-

1

5

-

75

81

3

Övre Norrland

1 055

0

-

-

5

-

56

61

-

Region obestämd

94

18

118

493

424

-

25

942

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

255

0

-

-

0

-

8

9

-

Stödområde 2a

918

0

-

-

5

-

48

53

-

Stödområde 2b

377

2

-

1

5

-

9

15

-

Stödområde 3

622

1

-

-

10

-

177

186

4

Stödområde 4a + 4b

1 057

14

1

200

861

15

801

1 876

7

Stödområde 5a

188

38

14

46

315

10

124

495

68

Stödområde 5b

1 412

76

20

2 160

1 985

31

168

4 344

216

Stödområde 5c

225

398

83

609

1 077

5

90

1 781

210

Stödområde 5m

913

148

50

3 520

1 384

44

117

5 065

167

Övriga riket

13 483

6 581

39 608

62 159

22 269

271

576

85 276

9 128

Region obestämd

94

18

118

493

424

-

25

942

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

19 543

7 278

39 894

69 189

28 334

377

2 142

100 042

9 875

2008

19 678

7 309

36 672

62 897

24 638

876

2 444

90 855

3 435

2007

20 447

8 075

40 786

50 539

33 062

1 131

3 308

88 040

4 321

2006

20 177

7 824

43 592

48 346

35 446

1 263

6 038

91 093

8 916

2005

22 143

8 398

49 202

35 468

38 503

1 491

7 073

82 534

9 806