Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2009

JO 10 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Areal träda m.m. samt total åkermark 2009. Hektar. Preliminära uppgifter

4. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land 2009. Hectares. Preliminary results

Område

 

Energiskog

 

Trädgårdsväxter

Andra växtslag

Träda

 

Outnyttjad åkermark1

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

505

183

128

10 272

-

82 349

Uppsala

2 146

157

792

14 443

-

166 512

Södermanlands

1 876

478

176

12 258

-

125 779

Östergötlands

1 198

666

209

8 949

-

202 994

Jönköpings

14

171

20

1 379

-

88 648

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

58

48

10

1 228

-

48 444

Kalmar

107

876

57

3 411

-

121 540

Gotlands

99

864

62

1 816

-

83 902

Blekinge

32

577

21

1 119

-

31 539

Skåne

2 418

7 016

766

5 313

-

446 511

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

98

701

37

3 582

-

109 945

Västra Götalands

924

970

974

39 113

-

465 235

Värmlands

266

116

391

9 795

-

107 803

Örebro

1 933

265

163

9 391

-

103 578

Västmanlands

971

27

1 026

10 744

-

101 258

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

318

151

140

4 245

-

60 978

Gävleborgs

49

54

100

2 974

-

67 734

Västernorrlands

61

52

114

1 037

-

50 067

Jämtlands

7

85

15

440

-

41 715

Västerbottens

493

50

32

5 561

-

69 942

Norrbottens

26

201

7

1 308

-

34 788

 

 

 

 

 

 

 

Region obestämd

158

90

54

1 553

-

23 839

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 074

4 281

584

3 944

-

329 205

Götalands mellanbygder

1 245

5 108

278

6 444

-

308 775

Götalands norra slättbygder

1 539

1 306

967

29 293

-

440 898

Svealands slättbygder

7 340

1 164

2 330

58 752

-

600 272

Götalands skogsbygder

918

1 104

310

22 771

-

476 868

Mellersta Sveriges skogsbygder

874

301

517

17 305

-

190 061

Nedre Norrland

88

189

214

2 934

-

153 216

Övre Norrland

519

252

39

6 933

-

111 965

Region obestämd

158

90

54

1 553

-

23 839

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

28

82

16

719

-

25 760

Stödområde 2a

499

204

41

6 832

-

123 444

Stödområde 2b

59

131

136

1 332

-

77 385

Stödområde 3

26

46

324

3 111

-

69 927

Stödområde 4a + 4b

740

259

306

16 209

-

165 088

Stödområde 5a

109

226

140

7 928

-

197 038

Stödområde 5b

829

744

273

21 535

-

345 296

Stödområde 5c

776

507

139

10 805

-

142 372

Stödområde 5m

542

1 100

245

8 125

-

112 764

Övriga riket

9 989

10 408

3 620

71 779

-

1 352 187

Region obestämd

158

90

54

1 553

-

23 839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

13 755

13 796

5 294

149 928

.

2 635 100

2008

14 268

13 901

5 563

147 517

.

2 634 713

2007

14 398

12 233

5 947

281 588

1 838

2 647 561

2006

13 906

12 106

5 853

308 544

1 658

2 659 985

2005

13 965

12 424

5 537

318 038

1 847

2 682 087


1) Grödkoden för outnyttjad åkermark har tagits bort i SAM-ansökan och redovisas därför ej.