Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2009

JO 10 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5. Areal betesmark och slåtteräng 2009. Hektar. Preliminära uppgifter

5. Areas under pasture and meadow 2009. Hectares. Preliminary results

Område

Betesmark

Slåtteräng

Skogs-bete

Fäbodbete

Alvarbete

Outnyttjad betes-mark1

Summa betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11 811

144

867

-

1

-

12 822

Uppsala

17 457

404

1 608

1

-

-

19 470

Södermanlands

17 901

346

392

0

3

-

18 643

Östergötlands

44 963

266

1 148

2

0

-

46 380

Jönköpings

41 264

197

140

-

8

-

41 609

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

22 026

308

121

3

2

-

22 460

Kalmar

51 583

988

2 190

1

22 195

-

76 957

Gotlands

16 846

311

3 516

-

3 618

-

24 291

Blekinge

12 299

82

270

2

4

-

12 656

Skåne

57 393

2 010

158

11

6

-

59 577

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

16 670

151

51

2

5

-

16 880

Västra Götalands

60 218

986

763

9

11

-

61 987

Värmlands

6 949

318

33

1 099

25

-

8 424

Örebro

9 096

246

180

1

16

-

9 538

Västmanlands

7 138

417

12

0

1

-

7 569

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

5 382

253

419

8 365

3

-

14 422

Gävleborgs

4 271

240

50

1 757

6

-

6 324

Västernorrlands

2 337

209

21

311

0

-

2 877

Jämtlands

4 310

264

355

8 364

-

-

13 294

Västerbottens

1 541

201

389

372

1

-

2 504

Norrbottens

958

1 014

57

-

-

-

2 028

 

 

 

 

 

 

 

 

Region obestämd

2 435

26

97

19

14

-

2 591

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

17 726

877

15

-

-

-

18 619

Götalands mellanbygder

74 570

1 905

4 618

9

25 814

-

106 915

Götalands norra slättbygder

42 057

612

603

3

1

-

43 275

Svealands slättbygder

60 967

1 448

2 984

2

28

-

65 430

Götalands skogsbygder

181 613

1 751

3 015

14

33

-

186 427

Mellersta Sveriges skogsbygder

20 397

735

249

393

24

-

21 798

Nedre Norrland

11 221

688

415

11 947

5

-

24 276

Övre Norrland

3 860

1 340

839

7 932

1

-

13 973

Region obestämd

2 435

26

97

19

14

-

2 591

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

2 788

1 215

717

6 889

1

-

11 609

Stödområde 2a

4 513

404

454

8 413

1

-

13 785

Stödområde 2b

4 184

263

28

1 930

4

-

6 409

Stödområde 3

6 099

331

67

2 873

13

-

9 384

Stödområde 4a + 4b

10 850

444

115

162

20

-

11 591

Stödområde 5a

94 582

1 094

3 533

5

1 411

-

100 626

Stödområde 5b

116 055

1 808

4 516

13

5 344

-

127 737

Stödområde 5c

41 724

316

1 205

0

5 390

-

48 635

Stödområde 5m

12 511

766

975

0

13 701

-

27 954

Övriga riket

119 107

2 714

1 129

12

21

-

122 983

Region obestämd

2 435

26

97

19

14

-

2 591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2009

414 848

9 381

12 836

20 319

25 920

.

483 304

2008

428 025

9 371

15 939

21 734

26 967

.

502 035

2007

452 359

9 401

17 017

23 574

27 174

1 576

531 103

2006

487 932

8 751

15 341

23 303

25 731

1 799

562 857

2005

477 932

8 628

19 163

22 844

26 417

2 883

557 867


1) Grödkoden för outnyttjad betesmark har tagits bort i SAM-ansökan och redovisas därför ej.