Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2009

JO 10 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 2009.1

5b. Number of holdings with pasture and meadow 2009.

Område
Storleksgrupp åker

Betesmark

Slåtteräng

Skogs-bete

Fäbodbete

Alvarbete

Outnyttjad betes-mark

Ospecificerad betesmark

Totalt med betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 053

20

76

-

-

-

12

1 075

Uppsala

1 561

58

139

-

-

-

17

1 601

Södermanlands

1 226

51

55

-

-

-

4

1 238

Östergötlands

2 371

68

146

-

-

-

15

2 395

Jönköpings

3 105

128

32

-

-

-

52

3 170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 993

145

18

-

-

-

32

2 037

Kalmar

2 504

224

121

-

159

-

17

2 561

Gotlands

1 000

100

294

-

127

-

8

1 063

Blekinge

980

30

15

-

-

-

18

999

Skåne

4 412

249

33

..

-

-

30

4 518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 059

38

18

-

-

-

19

2 087

Västra Götalands

6 782

229

121

..

-

-

155

7 019

Värmlands

1 045

63

11

5

-

-

66

1 150

Örebro

986

43

25

-

-

-

12

1 021

Västmanlands

668

44

7

..

-

-

6

693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

872

66

10

70

-

-

30

946

Gävleborgs

862

49

16

24

-

-

33

920

Västernorrlands

612

43

11

6

-

-

58

698

Jämtlands

702

57

26

84

-

-

38

793

Västerbottens

354

30

32

3

-

-

27

408

Norrbottens

234

56

7

-

-

-

30

304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 855

95

8

-

-

-

5

1 901

Götalands mellanbygder

4 172

391

364

..

282

-

22

4 313

Götalands norra slättbygder

3 613

96

94

..

-

-

29

3 680

Svealands slättbygder

5 209

195

292

..

-

-

46

5 329

Götalands skogsbygder

15 250

606

307

-

4

-

271

15 615

Mellersta Sveriges skogsbygder

2 715

132

58

14

-

-

101

2 884

Nedre Norrland

2 188

155

44

107

-

-

133

2 427

Övre Norrland

790

122

49

72

-

-

72

968

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

467

97

34

62

-

-

49

603

Stödområde 2a

938

79

32

75

-

-

58

1 071

Stödområde 2b

964

61

19

17

-

-

68

1 071

Stödområde 3

1 126

76

16

31

-

-

75

1 239

Stödområde 4a+b

1 702

82

20

9

-

-

43

1 787

Stödområde 5a

8 355

392

196

-

32

-

192

8 613

Stödområde 5b

8 483

462

411

-

130

-

104

8 691

Stödområde 5c

2 933

72

150

-

48

-

20

2 973

Stödområde 5m

1 176

101

124

..

83

-

6

1 248

Övriga riket

10 434

385

237

..

-

-

64

10 633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

44

3

..

-

..

-

10

55

2,1- 5,0

5 052

374

106

22

12

-

535

5 753

5,1- 10,0

5 788

325

158

30

13

-

134

6 081

10,1- 20,0

6 364

319

176

30

29

-

-

6 486

20,1- 30,0

3 634

166

135

29

24

-

-

3 702

30,1- 50,0

4 510

189

192

31

36

-

-

4 552

50,1- 100,0

5 409

208

252

39

91

-

-

5 453

100,1- 200,0

2 976

144

150

13

65

-

-

2 990

Över 200,0

1 200

53

41

..

15

-

-

1 204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

34 977

1 781

1 212

195

286

-

679

36 276

2008

35 481

1 821

1 368

209

336

-

703

36 841

2007

36 941

1 903

1 513

205

294

687

787

38 616

2006

37 980

1 929

1 403

212

309

649

3 770

42 538

2005

39 188

1 977

1 517

217

276

836

3 763

43 838


1) För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.