Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2009

JO 10 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

6. Data på kommunnivå

6. Figures for all municipalities

 

Data på kommunnivå återfinns i Jordbruksverkets statistikdatabas, som återfinns på www.jordbruksverket.se under rubriken Statistik.

 

Figures for all municipalities are available in a statistical database on the Swedish Board of Agriculture's web site, www.jordbruksverket.se, under the heading Statistics.